7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Ünite – Test 4

/48
11

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Ünite - Test 4

tail spin

Başlamak İçin Adınızı Yazınız.

1 / 48

1. Haçlılarla yapılan ilk savaş olan sırpsındığı savaşı hangi padişah döneminde olmuştur?

2 / 48

2. Osmanlı Devleti oğuzların hangi boyuna mensuptur?

3 / 48

3. Divan teşkilatını hangi Osmanlı Padişahı kurmuştur?

4 / 48

4. Osmanlı Devletinde Sultan unvanını ilk kez kim kullanmıştır?

5 / 48

5. ''Orhan Gazi dönemi Osmanlı başkentindeyim.'' diyen biri hangi şehrimizdedir?

6 / 48

6. Anadolu'da 2.beylikler dönemi hangi savaşın sonucunda başlamıştır?

7 / 48

7. Kapıkulu askerlerinin temelini aşağıdakilerden hangisi oluşturmaktadır?

8 / 48

8. Osmanlı Devletinde padişah sefere katılmadığı zaman orduya kim komutanlık yapar?

9 / 48

9. Osmanlı Devletinde fethedilen toprakların kaydını kim tutar?

10 / 48

10. Rönesans hangi ülkede başlamıştır?

11 / 48

11. Osmanlı Devletinde Avrupa3ya ilk geçici elçi hangi şehre gönderilmiştir?

12 / 48

12. Aşağıdaki savaşların hangisi sonucunda Akdeniz Türk denizi olmuştur?

13 / 48

13. Osmanlı Devletinde ilk düzenli orduyu hangi padişah kurmuştur?

14 / 48

14. İnsan ve hayvan gücünden makine gücüne geçiş olarak adlandırılan olay hangisidir?

15 / 48

15. Aşağıdaki Osmanlı padişahlarının hangisi zamanında başkent değişikliği yapılmamıştır?

16 / 48

16. Fransız ihtilalinde çıkan hangi fikir akımı Osmanlıyı olumsuz etkilemiştir?

17 / 48

17. Kapıkulu ordusunun en kalabalık ve en güçlü olanı aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 48

18. Osmanlı Devleti'nin en kalabalık ve e güçlü ordusu hangisidir?

19 / 48

19. Osmanlı Devleti ilk deniz savaşını kime karşı yapmıştır?

20 / 48

20. Reform Avrupa'da hangi alanda yaşanan düzenlemedir?

21 / 48

21. Osmanlı Devletinde Fetret devri hangi olay sonucunda başlamıştır?

22 / 48

22. Osmanlı Devletinde radikal anlamda köklü değişiklik yapan ilk padişah aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 48

23. Divan teşkilatını hangi Osmanlı Padişahı kaldırmıştır?

24 / 48

24. Lale devri hangi olay ile başlamıştır?

25 / 48

25. Osmanlı Devletinde mali bütçeyi hangisi hazırlar?

26 / 48

26. Aşağıdaki olaylardan hangisi ilk defa İngiltere'de başlamıştır?

27 / 48

27. Avrupa'da bilim, sanat ve edebiyat alanındaki gelişmeler hangi isimle adlandırılır?

28 / 48

28. Osmanlı Devletinde kurulan ilk düzenli ordunun ismi nedir?

29 / 48

29. Aşağıdaki olaylardan hangisi Orhan Gazi zamanında yaşanmamıştır?

30 / 48

30. Osmanlı Devletinin son başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

31 / 48

31. Fetret devri aşağıdaki padişahların hangisinin ölümünden sonra başlamıştır?

32 / 48

32. Dünyanın yuvarlak oluşu hangi olay sonucunda kanıtlanmıştır?

33 / 48

33. Osmanlı Devletinde ilk deniz savaşı hangi padişah döneminde yaşanmıştır?

34 / 48

34. Aşağıdaki şehirlerin hangisi Osmanlıya başkentlik yapmamıştır?

35 / 48

35. Osmanlı Devletinde kadı ve müderrislerin atamasını kim yapar?

36 / 48

36. Lale devri hangi olay ile son bulmuştur?

37 / 48

37. Sanayi İnkılabı hangi olayı ortaya çıkarmıştır?

38 / 48

38. Osmanlı Devletinde kurulan ilk medresede müderrisliği kim yapmıştır?

39 / 48

39. Hangi Türk beyliğinin Osmanlıya katılmasıyla Osmanlı Devleti donanma sahibi olmuştur?

40 / 48

40. Osmanlı Devletinde Fetret devrine son veren padişah aşağıdakilerden hangisidir?

41 / 48

41. Osmanlı Devletinde deniz kuvvetleri komutanı kimdir?

42 / 48

42. Reform Hangi ülkede başlamıştır?

43 / 48

43. Aşağıdakilerin hangisi Osmanlıların kısa sürede büyümesinin nedenlerinden değildir?

44 / 48

44. Milliyetçilik akımı aşağıdakilerin hangisi sonucunda ortaya çıkmıştır?

45 / 48

45. Osmanlı Devletinde ilk ve tek olarak savaş meydanında şehit olan padişah hangisidir?

46 / 48

46. Kendisini Selçukluların varisi sayıp Osmanlıyı en çok uğraştıran beylik hangisidir?

47 / 48

47. Coğrafi keşifler Osmanlıyı hangi alanda olumsuz etkilemiştir?

48 / 48

48. Osmanlı Devletindeki danışma meclisinin adı nedir?

Skorunuz

Testi değerlendirmek için lütfen yıldızları kontrol edin

Kullanıcı AdıSkorSüre
Mete87.5%9 minutes 17 seconds
Tsy85.42%8 minutes 41 seconds
.4.17%21 seconds
Emirhan77.08%4 minutes 34 seconds
Efgug62.5%5 minutes 8 seconds
e37.5%2 minutes 12 seconds
ayşesu39.58%9 minutes 45 seconds
Talha72.92%4 minutes 54 seconds
hnbv97.92%5 minutes 56 seconds
685.42%4 minutes 37 seconds
sadfg93.75%8 minutes 40 seconds
ako991.67%5 minutes 55 seconds
Zeyno64.58%6 minutes 41 seconds
öcöjcmjö0%7 seconds
abuzidin0%8 seconds
Hsbs83.33%8 minutes 55 seconds
Cuma62.5%7 minutes 48 seconds
-SANANE LAN25%54 minutes 50 seconds
km72.92%11 minutes 22 seconds
kkm4.17%1 minutes 27 seconds
kjj0%1 minutes 19 seconds
km62.5%15 minutes 8 seconds
Fyyfr0%9 seconds
Hh43.75%13 minutes 34 seconds
I. Beyazid60.42%13 minutes 31 seconds
memati16.67%26 minutes 18 seconds
q85.42%6 minutes 24 seconds
Cr68.75%7 minutes 19 seconds
Misafir95.83%10 minutes 23 seconds
ela72.92%24 minutes 1 seconds
Efe62.5%5 minutes 17 seconds
Y0%2 minutes 25 seconds
İg pretty.3mre64.58%15 minutes 17 seconds
ayla41.67%5 minutes 39 seconds

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu