inkilap Calisma Yuzeyi 1   hayat bilgisi Calisma Yuzeyi 1 din Calisma Yuzeyi 1

İlginizi Çekebilecek Testler

Öğrenciler, 1. sınıftan 8. Sınıfa kadar yazılı sınavlarına ve liselere giriş sınavı olan LGS sınavına hazırlık süreci geçirirler. Bu hazırlık sürecinde öğrendiklerini pekiştirmek, kalıcı hale getirmek için test çözmeleri gerekir. Test çözmek öğrenciler için uzun vadede başarının anahtarı olarak kabul edilmektedir.

Bu yazımızda test çözmenin öğrencinin eğitim hayatına sağladığı yararlar ile ilgili bilgi vereceğiz.

Test Çözmek Öğrenmenin Değerlendirmesini Sağlar

Matematik ve fen bilimleri gibi günlük hayatta fazla yer alan dersler ile ilgili birçok problem durumu test haline getirilip öğrencilerin değerlendirilmesinde uzmanlar tarafından kullanılmaktadır. Günlük hayattan alınarak oluşturulan problem durumu içeren testler, öğrencilere deneyim kazandırmaktadır. Öğrencilerde yer alması istenen üst düzey beceriler belirlenirken problem durumlarına doğru çözüm bulma yeterlilikleri sınavlarda çözdükleri testlerin sonuçlarına göre derecelendirilmektedir.

Test Çözmek Zaman Yönetimine Katkı Sağlar

Öğrenciler girdikleri sınavları belirli bir zaman aralığında çözmeleri beklenir. Derslerin yazılı sınav süreleri bir ders süresi yaklaşık 40 dakikadır. LGS sınavı için bu süre soru başı 2 dakikadır. Öğrencinin LGS sınavında 90 test sorusunu 180 dakikada çözmesi beklenir. Test çözerken konulan zaman sınırlaması soruların zorluklarına göre zaman yönetimi yapmayı gerektirir. Test çözen öğrenci zaman yönetimi konusunda ciddi deneyime sahip olur. Test sorularını çözerken kısa yollar bulur. Farklı soru tiplerin çözmek sınavda aynı soru tiplerini öğrencinin daha kısa sürede çözmesini sağlar. Zaman kaybı engellenir. Daha fazla soruya bakabilir. Eleyici üst düzey becerileri ölçen sorulara daha fazla zaman kalmasını sağlar. Buda sınav başarısını arttırır.

Test Çözmek Sınav Sırasında Oluşan Kaygı Düzeyinin Azalmasını Sağlar

Sınav öncesi test çözen öğrenci sınav provası yapar. Sınav kurallarını ve zaman akışını yönetmeyi öğrenir. Sınavda çıkabilecek soru tiplerini görür. Oluşan sınav tecrübe yığını sınav sırasında karşılaşılacak unsurlardan kaynaklı kaygı düzeyini ve stresi en aza indirmiş olur. Buda test çözen öğrencinin gerçek potansiyelini sınav kağıdına tam olarak aktarmasını sağlar. Yeterince test çözen öğrenci psikolojik olarak sınava hazırdır.

Test Çözmek Öğrenilen Bilgilerdeki Eksiklerin Tespit Edilmesini Sağlar

İlk ve ortaokulda öğrenciler seçenekli test soruları ile karşılaşırlar. Her seçenekte bulunan öncül kendi içinde öğrenilmesi gereken konuların bir bölümünü test eder. Eğer tam öğrenme gerçekleşmemişse test çözen öğrenci seçeneklerde iki doğru veya iki yanlış cevap bulabilir. Sorunun doğru cevabına ulaşamayabilir. Test sırasında verilen yanlış cevaplar, bir veri olarak kullanılıp eksik konuların belirlenmesi için kullanılmalıdır. Yüz birimlik bir öğrenmede on birimlik öğrenilmemiş alan ancak test çözerek tespit edilip bu alana yoğunlaşan eğitimler ile tamamlanabilir. Her seferinde yüz birimlik öğrenme alanı tekrar etmek öğrencide zaman ve ilgi kaybına neden olur.

Hangi Testleri Çözmek Başarıya Katkı Sağlar?

İlk ve Ortaokulda Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, İngilizce, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Hayat Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi dersleri yer almaktadır. Bu derslerin yıl sonu başarı puanına etkisi öğrencinin gördüğü ders saati kadardır. Örneğin 6. Sınıfta Matematik dersi 4 saattir. Türkçe dersi 6 saattir. Bu ders saati derslerden alınan yazılı notları ile çarpılacağından yıl sonu başarı puanına fazla etki eder. Bunun yanında Türkçe ve Matematik dersi 1. Sınıftan 8. Sınıfa kadar diğer derslere göre yıl içinde bir önceki seneyi tamamlayarak devam eder. Bu yüzden ders saati fazla olan Matematik, Türkçe ve Fen bilimleri derslerinden diğer derslere göre daha fazla test sorusu çözülmelidir. Test sorularının kolaydan zora doğru sıralanması bilginin yapılanması için önemlidir. Test soruları hazırlanırken MEB müfredatı dikkate alınmış olmalıdır. Gereksiz ve kapsam dışı sorular istenen sınav başarısına katkı sağlamaz. Bu önemli derslerden soru çözmek yukarıda belirtilen kazanımları öğrenciye sağlar. 1. Sınıftan 8. Sınıfa kadar öğrencilerin okulda gördüğü bu derslerden çözebilecekleri testleri aşağıda belirttim. Testaktivitede bu derslere ait testler kolaydan zora, cevap anahtarlı, çözümlü, ünite ve konu kapsamlıdır. Her soruya ait kendi cevabınızı işaretleyince sorunun doğru cevabını hemen görebilirsiniz. Sınav bitiminde sınava giren öğrenciler ile sınav başarı durumunuzu sıralamanızdan karşılaştırabilirsiniz. Yukarıdaki makalede test çözmenin öğrenci başarısına olan olumlu etkileri düşünüldüğünde önemli derslerden başlayarak test çözmekte fayda var.