8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 4. Ünite – Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye

/23
11

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 4. Ünite - Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye

tail spin

Başlamak İçin Adınızı Yazınız.

1 / 23

1. Aşar vergisinin kaldırılması hangi ilke ile ilgilidir?

2 / 23

2. Yönetimde iki başlılık ortadan kalkması hangi yenilik ile ilgilidir?

3 / 23

3. Ankara'nın Anadolu'nun ortasında yer almasının başkent seçiminde ne ile ilişkilendirilmiştir?

4 / 23

4. Hangisi Nutuk’ta yer alan olaylardandır?

5 / 23

5. Hangisi Nutuk’ta yer alan olaylardandır?

6 / 23

6. Devlet başkanlığı sorunu sona ermesi hangi yenilik ile ilgilidir?

7 / 23

7. Verilenlerden hangileri siyasi alanda yapılan yeniliklerdendir?

8 / 23

8. Meclis Hükümeti Sistemi'nden Kabine Sistemi'ne geçilmesi hangi yenilik ile ilgilidir?

9 / 23

9. Verilenlerden hangileri siyasi alanda yapılan yeniliklerdendir?

10 / 23

10. Hangisi toplumsal alanda yapılan yeniliklerdendir?

11 / 23

11. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması hangi ilke ile ilgilidir?

12 / 23

12. Hangisi toplumsal alanda yapılan yeniliklerdendir?

13 / 23

13. Kapitülasyonların kaldırılması hangi ilke ile ilgilidir?

14 / 23

14. Atatürk ilkelerinin temel esasları ile ilişkilendirmelerin hangisi yanlıştır?

15 / 23

15. Rejim tartışmaları sona ermesi hangi yenilik ile ilgilidir?

16 / 23

16. Hangisi sağlık alanda yapılan yeniliklerdendir?

17 / 23

17. Hangisi Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri ile ilgili değildir?

18 / 23

18. Hangisi sağlık alanda yapılan yeniliklerdendir?

19 / 23

19. Hangisi ekonomik alanda yapılan yeniliklerdendir?

20 / 23

20. Teşvik-i Sanayi Kanunun çıkarılması hangi ilke ile ilgilidir?

21 / 23

21. Hangisi Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri ile ilgili değildir?

22 / 23

22. Kabotaj Kanunun çıkarılması hangi ilke ile ilgilidir?

23 / 23

23. Hangisi ekonomik alanda yapılan yeniliklerdendir?

Skorunuz

Testi değerlendirmek için lütfen yıldızları kontrol edin

Kullanıcı AdıSkorSüre
.82.61%36 minutes 34 seconds
T91.3%4 minutes 46 seconds
mustafa91.3%2 minutes 30 seconds
vh69.57%4 minutes 17 seconds
Xd17.39%5 minutes 8 seconds
Ugubyb52.17%5 minutes 3 seconds
Hey26.09%2 minutes 27 seconds
F43.48%2 minutes 38 seconds
a82.61%4 minutes 30 seconds
Yahya56.52%5 minutes 32 seconds
q69.57%3 minutes 28 seconds
1256.52%16 minutes 53 seconds
Bjk60.87%2 minutes 2 seconds
Gökhan56.52%5 minutes 5 seconds
HAMZA91.3%11 minutes 55 seconds
Feyza86.96%3 minutes 35 seconds
Yağmur60.87%6 minutes 32 seconds
H47.83%2 minutes 17 seconds
Şeyma95.65%1 minutes 54 seconds
.65.22%5 minutes 45 seconds
xxbabaproevrenxxx69.57%9 minutes 32 seconds
N69.57%6 minutes
1esma78.26%4 minutes 49 seconds
cimbom69.57%4 minutes 30 seconds
Şada26.09%2 minutes 49 seconds
TÜRKER0%14 seconds
Bob Bob Bob b.4.35%1 minutes 41 seconds
Tae1139.13%5 minutes 19 seconds
iü,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii17.39%1 minutes 10 seconds
uıuıuıuıuıuıuıuıuıuıuıuıuıuıuıuıuıuıuıuıuıuıuıuıuıuıuıuıuıuıuıuıuıuıuıuıuıuıuıuıuıuıuıuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııpuııııııı156.52%10 minutes 29 seconds

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu