8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Ünite – Milli Uyanış

/48
11

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Ünite - Milli Uyanış

tail spin

Başlamak İçin Adınızı Yazınız.

1 / 48

1. Aşağıda verilen ayaklanmalardan hangisini doğrudan İstanbul Hükümeti çıkarmıştır?

2 / 48

2. Osmanlı Devleti'nin tarafsız kalmak için itilaf devletlerine sunduğu şartlardan değildir?

Question Image

3 / 48

3. Hangisi,Osmanlı Devleti'nin I.Dünya Savaşı'da Almanya'nın yanında yer alma sebeblerinden değildir?

4 / 48

4. Aşağıdakilerden hangisi 'Milli Ant' anlamına gelmektedir?

5 / 48

5. I.Dünya Savaşı sonunda Bulgaristan ile yapılan barış antlaşması aşağıdakilerden hangisidir ?

6 / 48

6. Mustafa Kemal Atatürk'ün 19.Tümen Komutanı olduğu cephe aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 48

7. Kars,Ardahan ve Batum Osmanlı topraklarına aşağıda verilen hangi antlaşmayla katılmıştır?

8 / 48

8. Anadolu'da işgalcilere karşı ilk kurşun aşağıda verilen hangi şehirde sıkılmıştır?

9 / 48

9. Erzurum Kongresini aşağıdaki cemiyetlerden hangileri toplamıştır?

10 / 48

10. Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı'nın genel nedenleri arasında yer almaz?

11 / 48

11. Misak-ı Milli'de halkoylması yapılması istenen Elviye-i Selase şehirleri hangileridir?

12 / 48

12. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin savunma cepheleri arasında yer almaz?

13 / 48

13. Yararlı cemiyetler aşağıda verilen gelişmelerden hangisinde birleştirilmiştir ?

14 / 48

14. Kut-ül Amare Zaferi aşağıda verilen hangi cepheyle alakalıdır?

15 / 48

15. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ekonomisine zarar vermemiştir?

16 / 48

16. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinde manda ve himaye ilk kez reddedilmiştir?

17 / 48

17. Aşağıda verilen cemiyetlerden hangisi Karadeniz Bölgesi'nde zararlı faaliyetlerde bulunmuştur?

18 / 48

18. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi hukuken geçersizdir?

19 / 48

19. I.Dünya Savaşı'nın süresini uzatan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 48

20. Aşağıdaki gelişmelerden hangileri Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilememiştir?

21 / 48

21. Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi daha sonra gerçekleşmiştir?

22 / 48

22. Sivas Kongresini engellemeye çalışan Elazığ valisi aşağıdakilerden hangisidir ?

23 / 48

23. Temsil Heyeti Ali Fuat Cebesoy'u Batı Cephesi komutanlığına atayarak hangisini kullanmıştır?

24 / 48

24. Misak-Milli Kararları'nda aşağıda verilen kavramlardan hangisine daha çok vurgu yapılmıştır?

25 / 48

25. Yunanlılara İzmir'in işgali sırasında ilk kurşunu sıkan gazeteci aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 48

26. Aşağıda verilen cemiyetlerden hangisi bölgesel hareket etmiştir?

27 / 48

27. Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetler arasında yer almaz?

28 / 48

28. Osmanlı Devleti'nin I.Dünya Savaşı'da başarılı olduğu tek cephe aşağıdakilerden hangisidir?

29 / 48

29. Amiral Biristol Raporu'nun yayınlanmasına neden olan devlet aşağıdakilerden hangisidir ?

30 / 48

30. İzmir ve çevresi aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle Yunanistan'a verilmiştir?

31 / 48

31. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra işgal edilen ilk yer aşağıdakilerden hangisidir ?

32 / 48

32. Mustafa Kemal Atatürk aşağıdaki gelişmelerden hangisinde ilk kez milli egemenlikten bahsetmiştir?

33 / 48

33. Milli mücadele döneminde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi milli bağımsızlıkla alakalı değildir?

34 / 48

34. Aşağıda verilen yaralı cemiyetlerden hangisi Çukurova çevresinde faaliyet göstermiştir?

35 / 48

35. Milli mücadele döneminde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi milli egemenlikle alakalı değildir?

36 / 48

36. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Panslavizm politikasıyla sıcak denizlere inmeye çalışmıştır?

37 / 48

37. I.Dünya Savaşı'nda taraf değiştiren devlet aşağıdakilerden hangisidir ?

38 / 48

38. Mustafa Kemal Atatürk aşağıdaki gelişmelerden hangisinde azınlıklara sakın zarar vermeyin demiştir?

39 / 48

39. Mustafa Kemal Atatürk hangi cephede 7.Ordu ve Yıldırım Orduları komutanlığı yapmıştır?

40 / 48

40. Mondros Ateşkes Antlaşması'nda bahsedilen Vilayet-i Sitte sehirleri arasında hangisi yoktur?

41 / 48

41. Tehcir Kanunu aşağıda verilen hangi cepheyle alakalıdır?

42 / 48

42. Aşağıdaki devletlerden hangisi gizli antlaşmaları dünya komuoyuna duyurmuştur?

43 / 48

43. Mondros Ateşkes Antlaşmsından sonra işgal edilen yer ve devlet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

44 / 48

44. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin müttefik devletlere yardım ettiği cephelerden değildir?

45 / 48

45. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin ayaklanmalara karşı aldığı tedbirlerden birisi değildir?

46 / 48

46. Mustafa Kemal aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda askerlik görevinden istifa etmiştir?

47 / 48

47. Aşağıdakilerden hangisi ümmetçilik düşüncesinin zayıfladığı cepheler arasında yer almaz?

48 / 48

48. Mustafa Kemal Atatürk'ün Muş ve Bitlis'i Rus işgalinden kurtardığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

Skorunuz

Testi değerlendirmek için lütfen yıldızları kontrol edin

Kullanıcı AdıSkorSüre
Hatice Nur Yurt95.83%9 minutes 59 seconds
G4.17%1 minutes 19 seconds
Gül43.75%6 minutes 42 seconds
Yusufi2.08%1 minutes 7 seconds
WANDA70.83%11 minutes 57 seconds
Gscccdasg14.58%2 minutes 52 seconds
esra18.75%2 minutes 42 seconds
Süüüüüü6.25%2 minutes 16 seconds
Nenwjsjahwhjwkwjdjqlw98333.33%5 minutes 31 seconds

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu