7. Sınıf Fen Bilimleri 3. Ünite – Test 6

/98
11

7. Sınıf Fen Bilimleri 3. Ünite - Test 6

tail spin

Başlamak İçin Adınızı Yazınız.

1 / 98

1. Kütle ve ağırlık birimlerin ölçüldüğü aletler hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir.

2 / 98

2. Kaydıraktan kayan bir çocuğun enerji dönüşümleri nasıl gerçekleşmektedir?

3 / 98

3. Hangisinde sadece çekim potansiyel enerjiye sahiptir?

4 / 98

4. Aynı dalda asılı duran üç elmanın (yükseklikleri eşit) hangisi daha önce yere düşer?

5 / 98

5. Kütle ile ilgili aşağıda verilen ilgilerden hangisi doğru değildir?

6 / 98

6. Aşağıdaki cisimlerden hangisi hava direncini arttırmak için tasarlanmamıştır?

7 / 98

7. Aşağıdaki cisimlerden hangisi sadece çekim potansiyel enerjisine sahiptir?​

8 / 98

8. Havadaki uçak sabit süratla inişe geçtiğinde uçak için aşaağıdakierden hangisi yanlıştır?

9 / 98

9. Cisimler üzerine etki eden yer çekimi kuvvetine ne denir?

10 / 98

10. Dünya\'da kütlesi 2 kg olan bir cismin ağırlığı nedir? (Yer çekim kuvveti 10 N alınacaktır.)

11 / 98

11. Ağırlık ile ilgili aşağıda verilen ilgilerden hangisi doğru değildir?

12 / 98

12. Süratleri eşit olan taşıtların kinetik enerjilerini belirlemek için hangi değişkene bakılmalıdır?

13 / 98

13. Fiziksel anlamda yapılan işin birimi aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 98

14. Aşağıdaki cisimlerden hangisi hava direncini arttırmak için tasarlanmamıştır?

15 / 98

15. Kütle ve ağırlık birimlerin ölçüldüğü aletler hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir.

16 / 98

16. Aşağıdakilerden hangisi kütlenin özelliklerinden değildir?

17 / 98

17. Çekim potansiyel enerjisi hangi değişkenlere bağlıdır?

18 / 98

18. Aşağıdaki durumların hangisinde yer çekimine karşı iş yapılmıştır?

19 / 98

19. Esnek cisimlerin sıkıştırılmaları ya da gerilmeleri ile sahip oldukları enerjinin adı nedir?

20 / 98

20. Aşağıdaki olaylardan hangisinde sürtünme kuvvetinin herhangi bir etkisi yoktur?

21 / 98

21. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kütle çekim kuvvetindeki değişim nasıl açıklanır?

22 / 98

22. Dünya’da bulunan bir cisim Ay’ a götürüldüğünde hangi özelliği değişir?

23 / 98

23. Sırıkla yüksek atlama yapan sporcunun düşünceye kadar enerji dönüşümleri nasıl gerçekleşmektedir?

24 / 98

24. Hareket halindeki cisimlerin hızının azalmasına neden olan etkiye ne ad verilmektedir?

25 / 98

25. Aşağıdaki olaylardan hangisinde hava direncini artırıcı bir etki vardır?​

26 / 98

26. Dünyadaki ağırlığı 60 N olan cismin kütlesi ve Ay’daki ağırlığı hangi seçenekte doğru verilmiştir.

27 / 98

27. Kaydıraktan kayan bir çocuğun enerji dönüşümleri nasıl gerçekleşmektedir?

28 / 98

28. Ağırlık birimi aşağıdakilerden hangisidir?

29 / 98

29. Fiziksel anlamda yapılan işin birimi aşağıdakilerden hangisidir?

30 / 98

30. Aşağıdaki cisimlerden hangisinin esneklik potansiyel enerjisi bulunmaktadır?

31 / 98

31. Yerkürenin, üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı kuvvete ne ad verilir?

32 / 98

32. Sürtünme kuvveti hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?​

33 / 98

33. Aşağıda verilen durumların hangisinde enerji dönüşümü gözlenmez? (Sürtünme ihmal edilecektir.)

34 / 98

34. Dünya’da bulunan bir cisim Ay’ a götürüldüğünde hangi özelliği değişir?

35 / 98

35. “Enerji yoktan var olmaz, var olan enerji yok olmaz” enerjinin hangi özelliğini belirtmektedir?

36 / 98

36. Aşağıda verilen durumların hangisinde iş yapılmıştır?

37 / 98

37. Dünya'dan Ay'a giden astronotların kütlesi ve ağırlığı nasıl etkilenir?

38 / 98

38. Cisimlerin konumlarından dolayı sahip oldukları enerjiye ne ad verilir?

39 / 98

39. Esnek cisimlerin sıkıştırılmaları ya da gerilmeleri ile sahip oldukları enerjinin adı nedir?

40 / 98

40. Hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmamıştır?

41 / 98

41. Seçeneklerde verilen örneklerden hangisinde hava direncinden yararlanmak amaçlanmıştır?

42 / 98

42. Dünya'da kütlesi 2 kg olan bir cismin ağırlığı nedir? (Yer çekim kuvveti 10 N alınacaktır.)

43 / 98

43. Hareket halindeki cisimlerin hızının azalmasına neden olan etkiye ne ad verilmektedir?

44 / 98

44. Hangisi yayın esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu faktörlerden biri değildir?

45 / 98

45. Kutuplardan ekvatora götürülen bir cismin ağırlığı nasıl değişir?

46 / 98

46. Sırıkla yüksek atlama yapan sporcunun düşünceye kadar enerji dönüşümleri nasıl gerçekleşmektedir?

47 / 98

47. Aşağıdaki cisimlerden hangisini yalnızca kinetik enerjiye sahiptir.

48 / 98

48. Cisme uygulanan sürtünme kuvveti hangi değişkenlere bağlıdır?

49 / 98

49. Hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmamıştır?

50 / 98

50. Hangisinde sadece çekim potansiyel enerjiye sahiptir?

51 / 98

51. Aşağıdakilerden hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır?

52 / 98

52. Kütle ve ağırlık hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

53 / 98

53. Aşağıda verilenlerden hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır?

54 / 98

54. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi farklı enerjiye sahiptir?

55 / 98

55. Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için hangi değişkenler birlikte uygulanmalıdır?

56 / 98

56. Kaydıraktan kayan bir çocuk için aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi vardır?

57 / 98

57. Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için hangi değişkenler birlikte uygulanmalıdır?

58 / 98

58. Aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?​

59 / 98

59. Aşağıdaki cisimlerden hangisinin esneklik potansiyel enerjisi bulunmaktadır?

60 / 98

60. Paraşütle inişe geçen bir paraşütçü için enerji dönüşümleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

61 / 98

61. Cisimlerin hareketinden dolayı sahip oldukları enerjiye ne denilmektedir?

62 / 98

62. Bütün gök cisimleri hem birbirine hem de üzerindeki cisimlere uyguladığı kuvvete ne ad verilir?

63 / 98

63. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel anlamda iş değildir?

64 / 98

64. Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

65 / 98

65. Cisimlerin konumlarından dolayı sahip oldukları enerjiye ne ad verilir?

66 / 98

66. Cisimlerin sahip olduğu toplam enerjiye ne ad verilmektedir?

67 / 98

67. Hangisi kinetik enerjinin sürtünme kuvveti ile ısı enerjisine dönüştüğüne örnek verilemez?

68 / 98

68. Cisme uygulanan sürtünme kuvveti hangi değişkenlere bağlıdır?

69 / 98

69. Cisimler üzerine etki eden yer çekimi kuvvetine ne denir?

70 / 98

70. Cisimlerin sahip olduğu toplam enerjiye ne ad verilmektedir?

71 / 98

71. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi farklı enerjiye sahiptir?

72 / 98

72. Paraşütle inişe geçen bir paraşütçü için enerji dönüşümleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

73 / 98

73. Aşağıdaki durumların hangisinde potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüştür?

74 / 98

74. Hangisinde esneklik potansiyel enerjisi yoktur?

75 / 98

75. Aşağıdakilerden hangisinin sahip olduğu enerji diğerlerinden farklıdır?​

76 / 98

76. Aşağıdaki durumların hangisinde fiziksel anlamda iş yapmış sayılırız?

77 / 98

77. Aşağıdaki cisimlerden hangisini yalnızca kinetik enerjiye sahiptir.

78 / 98

78. Cisimlerin hareketinden dolayı sahip oldukları enerjiye ne denilmektedir?

79 / 98

79. Kaydıraktan kayan bir çocuk için aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi vardır?

80 / 98

80. Süratleri eşit olan taşıtların kinetik enerjilerini belirlemek için hangi değişkene bakılmalıdır?

81 / 98

81. “Enerji yoktan var olmaz, var olan enerji yok olmaz” enerjinin hangi özelliğini belirtmektedir?

82 / 98

82. Aşağıdakilerden hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır?

83 / 98

83. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

84 / 98

84. Hangisinde esneklik potansiyel enerjisi yoktur?

85 / 98

85. İş yapma ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

86 / 98

86. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kütle çekim kuvvetindeki değişim nasıl açıklanır?

87 / 98

87. Enerji dönüşümleri ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?​

88 / 98

88. Kütle ve ağırlık hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

89 / 98

89. Aşağıdakilerden hangisi kütlenin özelliklerinden değildir?

90 / 98

90. Dünya yüzeyindeki bir cismin ağırlığını aşağıdakilerden hangisi etkilemez?

91 / 98

91. Hangisi yayın esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu faktörlerden biri değildir?

92 / 98

92. Aynı dalda asılı duran üç elmanın (yükseklikleri eşit) hangisi daha önce yere düşer?

93 / 98

93. Ağırlık birimi aşağıdakilerden hangisidir?

94 / 98

94. Dünyadaki ağırlığı 60 N olan cismin kütlesi ve Ay’daki ağırlığı hangi seçenekte doğru verilmiştir.

95 / 98

95. Aşağıda verilenlerden hangisi kütle birimi değildir?

96 / 98

96. Kütle ve ağırlık hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

97 / 98

97. Kaydıraktan kayan bir çocuk için aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi sırasıyla vardır?

98 / 98

98. Çekim potansiyel enerjisi hangi değişkenlere bağlıdır?

Your score is

Testi değerlendirmek için lütfen yıldızları kontrol edin

Kullanıcı adıPuanSüre
439.8%5 dakika 33 saniye
Y37.76%8 dakika 17 saniye
Ez28.57%17 dakika 37 saniye
CHP CH25.51%9 dakika 51 saniye
jkjkjkhg23.47%35 dakika 53 saniye
Fikret0%7 saniye
U39.8%5 dakika 19 saniye
B26.53%13 dakika 46 saniye
@@@@@@@@@@@>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!!!!!''''''''''''^^^^^^^^^^^^^^^^^++++++++++++++€€€€€€€€€14.29%5 dakika 18 saniye
b n n nmn12.24%3 dakika 5 saniye
kkhykuhuj nh hn jhyujuhy n njjb9.18%3 dakika 27 saniye
abuzittin8.16%51 saniye
cbcsıbhv gcxhbs9.18%1 dakika 8 saniye
çjömişörnüişgbmşööşç3.06%16 saniye
çşbnpmogfmo mplbg oömğ7.14%7 dakika 31 saniye
hfgrıghteugıur9e1.02%25 saniye
bd hbjgfty6.12%4 dakika 33 saniye
mert1.02%2 dakika 37 saniye
.24.49%4 dakika 52 saniye
İkru8.16%1 dakika 48 saniye
Bugra Pro1.02%14 saniye
yag'z efe mercan1.02%2 dakika
Lale0%25 saniye
Ad2.04%3 dakika
Nisa Değilim17.35%46 dakika 25 saniye
mayura19.39%7 dakika 39 saniye
naber22.45%9 dakika 10 saniye
...92.86%15 dakika 51 saniye
amcık sevenler0%4 saniye
ygt0%23 saniye
Tugçekorkmaz0212.24%5 dakika 21 saniye
7d6.12%3 dakika 26 saniye
Ad4.08%1 dakika 7 saniye
7c 28.16%4 dakika 17 saniye
Misafir58.16%25 dakika 14 saniye
121.43%13 dakika 17 saniye
Arda30.61%4 dakika 55 saniye
19.18%3 dakika 36 saniye
Gs57.14%11 dakika 41 saniye
Hfj1.02%35 saniye
Gülbahar Halil'i seviyor Halil de Gülbahar'I seviyor10.2%23 dakika 16 saniye

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu