7. Sınıf Fen Bilimleri 3. Ünite – Test 6

/98
11

7. Sınıf Fen Bilimleri 3. Ünite - Test 6

tail spin

Başlamak İçin Adınızı Yazınız.

1 / 98

1. Aşağıdakilerden hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır?

2 / 98

2. Dünyadaki ağırlığı 60 N olan cismin kütlesi ve Ay’daki ağırlığı hangi seçenekte doğru verilmiştir.

3 / 98

3. Hangisi yayın esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu faktörlerden biri değildir?

4 / 98

4. Dünya\'da kütlesi 2 kg olan bir cismin ağırlığı nedir? (Yer çekim kuvveti 10 N alınacaktır.)

5 / 98

5. Ağırlık ile ilgili aşağıda verilen ilgilerden hangisi doğru değildir?

6 / 98

6. Aşağıdaki cisimlerden hangisinin esneklik potansiyel enerjisi bulunmaktadır?

7 / 98

7. Aşağıdakilerden hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır?

8 / 98

8. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kütle çekim kuvvetindeki değişim nasıl açıklanır?

9 / 98

9. Kütle ve ağırlık birimlerin ölçüldüğü aletler hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir.

10 / 98

10. Çekim potansiyel enerjisi hangi değişkenlere bağlıdır?

11 / 98

11. Havadaki uçak sabit süratla inişe geçtiğinde uçak için aşaağıdakierden hangisi yanlıştır?

12 / 98

12. Sırıkla yüksek atlama yapan sporcunun düşünceye kadar enerji dönüşümleri nasıl gerçekleşmektedir?

13 / 98

13. Hangisi yayın esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu faktörlerden biri değildir?

14 / 98

14. Sırıkla yüksek atlama yapan sporcunun düşünceye kadar enerji dönüşümleri nasıl gerçekleşmektedir?

15 / 98

15. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

16 / 98

16. Hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmamıştır?

17 / 98

17. Kütle ve ağırlık hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

18 / 98

18. “Enerji yoktan var olmaz, var olan enerji yok olmaz” enerjinin hangi özelliğini belirtmektedir?

19 / 98

19. Hangisinde sadece çekim potansiyel enerjiye sahiptir?

20 / 98

20. Cisme uygulanan sürtünme kuvveti hangi değişkenlere bağlıdır?

21 / 98

21. Dünya'da kütlesi 2 kg olan bir cismin ağırlığı nedir? (Yer çekim kuvveti 10 N alınacaktır.)

22 / 98

22. Hangisi kinetik enerjinin sürtünme kuvveti ile ısı enerjisine dönüştüğüne örnek verilemez?

23 / 98

23. Fiziksel anlamda yapılan işin birimi aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 98

24. Aşağıdaki cisimlerden hangisini yalnızca kinetik enerjiye sahiptir.

25 / 98

25. Seçeneklerde verilen örneklerden hangisinde hava direncinden yararlanmak amaçlanmıştır?

26 / 98

26. Aynı dalda asılı duran üç elmanın (yükseklikleri eşit) hangisi daha önce yere düşer?

27 / 98

27. Kaydıraktan kayan bir çocuğun enerji dönüşümleri nasıl gerçekleşmektedir?

28 / 98

28. Aşağıdaki olaylardan hangisinde sürtünme kuvvetinin herhangi bir etkisi yoktur?

29 / 98

29. Kaydıraktan kayan bir çocuk için aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi sırasıyla vardır?

30 / 98

30. Yerkürenin, üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı kuvvete ne ad verilir?

31 / 98

31. Aşağıdakilerden hangisinin sahip olduğu enerji diğerlerinden farklıdır?​

32 / 98

32. Enerji dönüşümleri ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?​

33 / 98

33. Aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?​

34 / 98

34. Aşağıda verilen durumların hangisinde iş yapılmıştır?

35 / 98

35. Aşağıda verilenlerden hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır?

36 / 98

36. Dünyadaki ağırlığı 60 N olan cismin kütlesi ve Ay’daki ağırlığı hangi seçenekte doğru verilmiştir.

37 / 98

37. Çekim potansiyel enerjisi hangi değişkenlere bağlıdır?

38 / 98

38. Kutuplardan ekvatora götürülen bir cismin ağırlığı nasıl değişir?

39 / 98

39. Dünya’da bulunan bir cisim Ay’ a götürüldüğünde hangi özelliği değişir?

40 / 98

40. Aşağıdaki durumların hangisinde potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüştür?

41 / 98

41. Aşağıdaki cisimlerden hangisini yalnızca kinetik enerjiye sahiptir.

42 / 98

42. Kaydıraktan kayan bir çocuk için aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi vardır?

43 / 98

43. Paraşütle inişe geçen bir paraşütçü için enerji dönüşümleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

44 / 98

44. Aşağıdaki cisimlerden hangisinin esneklik potansiyel enerjisi bulunmaktadır?

45 / 98

45. Dünya'dan Ay'a giden astronotların kütlesi ve ağırlığı nasıl etkilenir?

46 / 98

46. Paraşütle inişe geçen bir paraşütçü için enerji dönüşümleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

47 / 98

47. Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

48 / 98

48. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel anlamda iş değildir?

49 / 98

49. Süratleri eşit olan taşıtların kinetik enerjilerini belirlemek için hangi değişkene bakılmalıdır?

50 / 98

50. Kütle ile ilgili aşağıda verilen ilgilerden hangisi doğru değildir?

51 / 98

51. Kütle ve ağırlık hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

52 / 98

52. Aşağıdaki cisimlerden hangisi sadece çekim potansiyel enerjisine sahiptir?​

53 / 98

53. “Enerji yoktan var olmaz, var olan enerji yok olmaz” enerjinin hangi özelliğini belirtmektedir?

54 / 98

54. Aşağıdaki durumların hangisinde yer çekimine karşı iş yapılmıştır?

55 / 98

55. Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için hangi değişkenler birlikte uygulanmalıdır?

56 / 98

56. Hareket halindeki cisimlerin hızının azalmasına neden olan etkiye ne ad verilmektedir?

57 / 98

57. Kaydıraktan kayan bir çocuk için aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi vardır?

58 / 98

58. Fiziksel anlamda yapılan işin birimi aşağıdakilerden hangisidir?

59 / 98

59. Bütün gök cisimleri hem birbirine hem de üzerindeki cisimlere uyguladığı kuvvete ne ad verilir?

60 / 98

60. Cisimler üzerine etki eden yer çekimi kuvvetine ne denir?

61 / 98

61. Esnek cisimlerin sıkıştırılmaları ya da gerilmeleri ile sahip oldukları enerjinin adı nedir?

62 / 98

62. Cisimlerin konumlarından dolayı sahip oldukları enerjiye ne ad verilir?

63 / 98

63. Aşağıdaki olaylardan hangisinde hava direncini artırıcı bir etki vardır?​

64 / 98

64. Hangisinde esneklik potansiyel enerjisi yoktur?

65 / 98

65. Cisimlerin hareketinden dolayı sahip oldukları enerjiye ne denilmektedir?

66 / 98

66. Aynı dalda asılı duran üç elmanın (yükseklikleri eşit) hangisi daha önce yere düşer?

67 / 98

67. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kütle çekim kuvvetindeki değişim nasıl açıklanır?

68 / 98

68. Kaydıraktan kayan bir çocuğun enerji dönüşümleri nasıl gerçekleşmektedir?

69 / 98

69. Aşağıdaki cisimlerden hangisi hava direncini arttırmak için tasarlanmamıştır?

70 / 98

70. Ağırlık birimi aşağıdakilerden hangisidir?

71 / 98

71. Cisimlerin hareketinden dolayı sahip oldukları enerjiye ne denilmektedir?

72 / 98

72. Cisme uygulanan sürtünme kuvveti hangi değişkenlere bağlıdır?

73 / 98

73. Cisimler üzerine etki eden yer çekimi kuvvetine ne denir?

74 / 98

74. Dünya yüzeyindeki bir cismin ağırlığını aşağıdakilerden hangisi etkilemez?

75 / 98

75. Cisimlerin sahip olduğu toplam enerjiye ne ad verilmektedir?

76 / 98

76. İş yapma ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

77 / 98

77. Dünya’da bulunan bir cisim Ay’ a götürüldüğünde hangi özelliği değişir?

78 / 98

78. Cisimlerin konumlarından dolayı sahip oldukları enerjiye ne ad verilir?

79 / 98

79. Hareket halindeki cisimlerin hızının azalmasına neden olan etkiye ne ad verilmektedir?

80 / 98

80. Esnek cisimlerin sıkıştırılmaları ya da gerilmeleri ile sahip oldukları enerjinin adı nedir?

81 / 98

81. Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için hangi değişkenler birlikte uygulanmalıdır?

82 / 98

82. Hangisinde sadece çekim potansiyel enerjiye sahiptir?

83 / 98

83. Kütle ve ağırlık hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

84 / 98

84. Hangisinde esneklik potansiyel enerjisi yoktur?

85 / 98

85. Cisimlerin sahip olduğu toplam enerjiye ne ad verilmektedir?

86 / 98

86. Kütle ve ağırlık birimlerin ölçüldüğü aletler hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir.

87 / 98

87. Aşağıda verilenlerden hangisi kütle birimi değildir?

88 / 98

88. Aşağıdakilerden hangisi kütlenin özelliklerinden değildir?

89 / 98

89. Süratleri eşit olan taşıtların kinetik enerjilerini belirlemek için hangi değişkene bakılmalıdır?

90 / 98

90. Aşağıdakilerden hangisi kütlenin özelliklerinden değildir?

91 / 98

91. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi farklı enerjiye sahiptir?

92 / 98

92. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi farklı enerjiye sahiptir?

93 / 98

93. Ağırlık birimi aşağıdakilerden hangisidir?

94 / 98

94. Aşağıdaki durumların hangisinde fiziksel anlamda iş yapmış sayılırız?

95 / 98

95. Aşağıda verilen durumların hangisinde enerji dönüşümü gözlenmez? (Sürtünme ihmal edilecektir.)

96 / 98

96. Sürtünme kuvveti hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?​

97 / 98

97. Hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmamıştır?

98 / 98

98. Aşağıdaki cisimlerden hangisi hava direncini arttırmak için tasarlanmamıştır?

Skorunuz

Testi değerlendirmek için lütfen yıldızları kontrol edin

Kullanıcı AdıSkorSüre
Berra76.53%28 minutes 10 seconds
Esra22.45%17 minutes 33 seconds
Jf32.65%7 minutes 23 seconds
Açelya0%5 seconds
Ceren86.73%19 minutes 44 seconds
Z17.35%5 minutes 34 seconds
484.69%17 minutes 34 seconds
Ensar96.94%16 minutes 17 seconds
Bb14.29%2 minutes 49 seconds
Ensar55.1%9 minutes 49 seconds
.7.14%1 hours 46 minutes 11 seconds
Berfin16.33%3 minutes 36 seconds
H55.1%15 minutes 5 seconds
M50%35 minutes 2 seconds
medre20.41%4 minutes 10 seconds
Melis18.37%3 minutes 41 seconds
bubu19.39%9 minutes 50 seconds
Lisa22.45%4 minutes 44 seconds
Ronaldo25.51%9 minutes 48 seconds
Kaan Demir68.37%20 minutes 4 seconds
Kaan Demir16.33%21 minutes 32 seconds
Kaan Demir0%22 seconds
volodymyr69.39%28 minutes 33 seconds
Aeaearve1.02%40 seconds
esad45.92%10 minutes 14 seconds
Güneş43.88%9 minutes 31 seconds
676.12%3 minutes 46 seconds
Taha77.55%1 hours 5 minutes 22 seconds
rr1.02%47 seconds
Elif nazlı gül88.78%36 minutes 39 seconds
Yusuf efe ince 7/O 4400%16 seconds
Yagmur13.27%4 minutes 21 seconds
draco malfoy23.47%8 minutes 31 seconds
Tuana11.22%3 minutes 17 seconds
Tt23.47%6 minutes 8 seconds
ds20.41%1 minutes 46 seconds
z<b0%2 seconds
Eymen90.82%29 minutes 5 seconds
Eymen1.02%58 seconds
Jvjfufu1.02%1 minutes 39 seconds

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu