7. Sınıf Fen Bilimleri 3. Ünite – Kuvvet ve Enerji

/83
11

7. Sınıf Fen Bilimleri 3. Ünite - Kuvvet ve Enerji

tail spin

Başlamak İçin Adınızı Yazınız.

1 / 83

1. Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

2 / 83

2. Dünya'da kütlesi 2 kg olan bir cismin ağırlığı nedir? (Yer çekim kuvveti 10 N alınacaktır.)

3 / 83

3. Aynı dalda asılı duran üç elmanın (yükseklikleri eşit) hangisi daha önce yere düşer?

4 / 83

4. Aşağıdakilerden hangisi kütlenin özelliklerinden değildir?

5 / 83

5. Cisimlerin sahip olduğu toplam enerjiye ne ad verilmektedir?

6 / 83

6. Enerji dönüşümleri ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?​

7 / 83

7. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

8 / 83

8. Cisimlerin hareketinden dolayı sahip oldukları enerjiye ne denilmektedir?

9 / 83

9. Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için hangi değişkenler birlikte uygulanmalıdır?

10 / 83

10. Dünyadaki ağırlığı 60 N olan cismin kütlesi ve Ay’daki ağırlığı hangi seçenekte doğru verilmiştir.

11 / 83

11. Paraşütle inişe geçen bir paraşütçü için enerji dönüşümleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

12 / 83

12. Aşağıdaki cisimlerden hangisini yalnızca kinetik enerjiye sahiptir.

13 / 83

13. Cisimlerin hareketinden dolayı sahip oldukları enerjiye ne denilmektedir?

14 / 83

14. Süratleri eşit olan taşıtların kinetik enerjilerini belirlemek için hangi değişkene bakılmalıdır?

15 / 83

15. “Enerji yoktan var olmaz, var olan enerji yok olmaz” enerjinin hangi özelliğini belirtmektedir?

16 / 83

16. Fiziksel anlamda yapılan işin birimi aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 83

17. Hareket halindeki cisimlerin hızının azalmasına neden olan etkiye ne ad verilmektedir?

18 / 83

18. Sırıkla yüksek atlama yapan sporcunun düşünceye kadar enerji dönüşümleri nasıl gerçekleşmektedir?

19 / 83

19. Havadaki uçak sabit süratla inişe geçtiğinde uçak için aşaağıdakierden hangisi yanlıştır?

20 / 83

20. Dünya'da kütlesi 2 kg olan bir cismin ağırlığı nedir? (Yer çekim kuvveti 10 N alınacaktır.)

21 / 83

21. Kütle ve ağırlık birimlerin ölçüldüğü aletler hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir.

22 / 83

22. Dünya’da bulunan bir cisim Ay’ a götürüldüğünde hangi özelliği değişir?

23 / 83

23. “Enerji yoktan var olmaz, var olan enerji yok olmaz” enerjinin hangi özelliğini belirtmektedir?

24 / 83

24. Aşağıdakilerden hangisi kütlenin özelliklerinden değildir?

25 / 83

25. Paraşütle inişe geçen bir paraşütçü için enerji dönüşümleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

26 / 83

26. Aşağıdaki durumların hangisinde potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüştür?

27 / 83

27. Cisme uygulanan sürtünme kuvveti hangi değişkenlere bağlıdır?

28 / 83

28. Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için hangi değişkenler birlikte uygulanmalıdır?

29 / 83

29. Hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmamıştır?

30 / 83

30. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi farklı enerjiye sahiptir?

31 / 83

31. Aşağıdaki olaylardan hangisinde hava direncini artırıcı bir etki vardır?​

32 / 83

32. Hareket halindeki cisimlerin hızının azalmasına neden olan etkiye ne ad verilmektedir?

33 / 83

33. Kaydıraktan kayan bir çocuk için aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi vardır?

34 / 83

34. Hangisi kinetik enerjinin sürtünme kuvveti ile ısı enerjisine dönüştüğüne örnek verilemez?

35 / 83

35. Hangisinde esneklik potansiyel enerjisi yoktur?

36 / 83

36. Hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmamıştır?

37 / 83

37. Kütle ve ağırlık hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

38 / 83

38. Aşağıdakilerden hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır?

39 / 83

39. Aynı dalda asılı duran üç elmanın (yükseklikleri eşit) hangisi daha önce yere düşer?

40 / 83

40. Sırıkla yüksek atlama yapan sporcunun düşünceye kadar enerji dönüşümleri nasıl gerçekleşmektedir?

41 / 83

41. Aşağıdaki cisimlerden hangisi hava direncini arttırmak için tasarlanmıştır?

42 / 83

42. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kütle çekim kuvvetindeki değişim nasıl açıklanır?

43 / 83

43. Çekim potansiyel enerjisi hangi değişkenlere bağlıdır?

44 / 83

44. Esnek cisimlerin sıkıştırılmaları ya da gerilmeleri ile sahip oldukları enerjinin adı nedir?

45 / 83

45. Aşağıdaki cisimlerden hangisinin esneklik potansiyel enerjisi bulunmaktadır?

46 / 83

46. Kütle ve ağırlık birimlerin ölçüldüğü aletler hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir.

47 / 83

47. Fiziksel anlamda yapılan işin birimi aşağıdakilerden hangisidir?

48 / 83

48. Cisimler üzerine etki eden yer çekimi kuvvetine ne denir?

49 / 83

49. Aşağıdaki cisimlerden hangisinin esneklik potansiyel enerjisi bulunmaktadır?

50 / 83

50. Cisimlerin konumlarından dolayı sahip oldukları enerjiye ne ad verilir?

51 / 83

51. Cisimlerin konumlarından dolayı sahip oldukları enerjiye ne ad verilir?

52 / 83

52. Aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?​

53 / 83

53. Cisme uygulanan sürtünme kuvveti hangi değişkenlere bağlıdır?

54 / 83

54. Ağırlık birimi aşağıdakilerden hangisidir?

55 / 83

55. Hangisi yayın esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu faktörlerden biri değildir?

56 / 83

56. Hangisinde esneklik potansiyel enerjisi yoktur?

57 / 83

57. Aşağıdaki cisimlerden hangisi sadece çekim potansiyel enerjisine sahiptir?​

58 / 83

58. Kaydıraktan kayan bir çocuk için aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi sırasıyla vardır?

59 / 83

59. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi farklı enerjiye sahiptir?

60 / 83

60. Hangisinde sadece çekim potansiyel enerjiye sahiptir?

61 / 83

61. Ağırlık birimi aşağıdakilerden hangisidir?

62 / 83

62. Dünyadaki ağırlığı 60 N olan cismin kütlesi ve Ay’daki ağırlığı hangi seçenekte doğru verilmiştir.

63 / 83

63. Kaydıraktan kayan bir çocuğun enerji dönüşümleri nasıl gerçekleşmektedir?

64 / 83

64. Aşağıdakilerden hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır?

65 / 83

65. Çekim potansiyel enerjisi hangi değişkenlere bağlıdır?

66 / 83

66. Cisimler üzerine etki eden yer çekimi kuvvetine ne denir?

67 / 83

67. Aşağıdaki cisimlerden hangisini yalnızca kinetik enerjiye sahiptir.

68 / 83

68. Sürtünme kuvveti hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?​

69 / 83

69. Esnek cisimlerin sıkıştırılmaları ya da gerilmeleri ile sahip oldukları enerjinin adı nedir?

70 / 83

70. Aşağıdaki olaylardan hangisinde sürtünme kuvvetinin herhangi bir etkisi yoktur?

71 / 83

71. Seçeneklerde verilen örneklerden hangisinde hava direncinden yararlanmak amaçlanmıştır?

72 / 83

72. Hangisinde sadece çekim potansiyel enerjiye sahiptir?

73 / 83

73. Kaydıraktan kayan bir çocuk için aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi vardır?

74 / 83

74. Aşağıdaki cisimlerden hangisi hava direncini arttırmak için tasarlanmamıştır?

75 / 83

75. Aşağıda verilen durumların hangisinde enerji dönüşümü gözlenmez? (Sürtünme ihmal edilecektir.)

76 / 83

76. Süratleri eşit olan taşıtların kinetik enerjilerini belirlemek için hangi değişkene bakılmalıdır?

77 / 83

77. Kütle ve ağırlık hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

78 / 83

78. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kütle çekim kuvvetindeki değişim nasıl açıklanır?

79 / 83

79. Kaydıraktan kayan bir çocuğun enerji dönüşümleri nasıl gerçekleşmektedir?

80 / 83

80. Dünya’da bulunan bir cisim Ay’ a götürüldüğünde hangi özelliği değişir?

81 / 83

81. Hangisi yayın esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu faktörlerden biri değildir?

82 / 83

82. Aşağıdakilerden hangisinin sahip olduğu enerji diğerlerinden farklıdır?​

83 / 83

83. Cisimlerin sahip olduğu toplam enerjiye ne ad verilmektedir?

Skorunuz

Testi değerlendirmek için lütfen yıldızları kontrol edin

Kullanıcı AdıSkorSüre
zeynep21.69%12 minutes 37 seconds
bruh83.13%17 minutes 29 seconds
Enfal25.3%9 minutes 59 seconds
Eghdhdh20.48%4 minutes 14 seconds
efe2.41%34 seconds
gyaıkghaıpdfy oıgufı süsüsüsüsüsüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü30.12%5 minutes 25 seconds
arda emir ibil3.61%1 minutes 52 seconds
Yağmur30.12%7 minutes 32 seconds
Yağmur yayla51.81%17 minutes 49 seconds
ege96.39%23 minutes 31 seconds
ege33.73%25 minutes 20 seconds
Berra60.24%23 minutes 24 seconds
.18.07%5 minutes 43 seconds
enes96.39%18 minutes 55 seconds
fatma1.2%59 seconds
E0%17 seconds
Emine68.67%22 minutes 18 seconds
Du15.66%8 minutes 40 seconds
byte54r25.3%9 minutes 11 seconds
Juy28.92%13 minutes
Hülya25.3%5 minutes 46 seconds
:(97.59%25 minutes 36 seconds
Polat Alemdar26.51%4 minutes 12 seconds
Mahmut tuncer1.2%5 minutes 5 seconds
esma25.3%5 minutes 33 seconds
Kkk93.98%17 minutes 36 seconds
Açelya0%11 seconds
UwU89.16%41 minutes
İlayda89.16%17 minutes 27 seconds
Minecraft java0%13 seconds
PCDEN YAZİYOM NASILSINIZ ARKLARRR95.18%10 minutes 44 seconds
Ezbbz20.48%13 minutes
Ceren bayram36.14%14 minutes 55 seconds
Suna31.33%9 minutes 38 seconds
Djgnh4cdgdgb80.72%24 minutes 13 seconds
Rema18.07%7 minutes 27 seconds
111190.36%26 minutes 6 seconds
4444444.82%41 seconds
Li39.76%12 minutes 56 seconds
T54.22%11 minutes 56 seconds
Atam28.92%11 minutes 56 seconds
?31.33%6 minutes 22 seconds
?0%4 seconds
y30.12%5 minutes 16 seconds
Abuzettin Kıllıbacak18.07%31 minutes 14 seconds
yyıy60.24%13 minutes 21 seconds
Adsız62.65%19 minutes 22 seconds
şanpiyon89.16%28 minutes 59 seconds
ali32.53%10 minutes 16 seconds
eymen33.73%26 minutes 56 seconds
Enes31.33%5 minutes 33 seconds
nergis28.92%6 minutes 49 seconds
Bbb16.87%2 minutes 36 seconds
el0%36 seconds
Tsydjfshgags19.28%20 minutes 34 seconds
Bestii33.73%12 minutes 39 seconds
Privredt25.3%7 minutes 52 seconds
Liz43.37%7 minutes 17 seconds
Sude10.84%3 minutes 23 seconds
ELİFNAZ91.57%14 minutes 30 seconds
Hatice14.46%2 minutes 45 seconds
B22.89%3 minutes 40 seconds
irem39.76%12 minutes 33 seconds
Fff2.41%1 minutes 6 seconds
Şeyma13.25%2 minutes 26 seconds
d0%6 seconds
Hayati20.48%5 minutes 50 seconds
Gülşen Naz93.98%20 minutes 29 seconds
Sudenaz ziyagil21.69%9 minutes 2 seconds
Gamze24.1%11 minutes 14 seconds
Ucwxkuw1.2%36 seconds
bibidrill22.89%4 minutes 17 seconds
Bl0%20 seconds
Bok0%10 seconds
nuran- abba86.75%25 minutes 17 seconds
ece42.17%13 minutes 5 seconds
zeno26.51%5 minutes 26 seconds
Ghklmh86.75%15 minutes 47 seconds
G54.22%21 minutes 32 seconds
Hello46.99%9 minutes 8 seconds
ibpro442.41%1 minutes 4 seconds
ad1.2%29 seconds
E19.28%4 minutes 5 seconds
mmh ek10.84%2 minutes 49 seconds
Mami19.28%2 minutes 50 seconds
Sa15.66%3 minutes 37 seconds
Elif nazlı gül93.98%15 minutes 49 seconds
7B32.53%5 minutes 46 seconds
mehmet85.54%12 minutes 17 seconds
Kaan Demir69.88%40 minutes 32 seconds
Çetin69.88%41 minutes 59 seconds
Enes19.28%5 minutes 50 seconds
Yeeboy22.89%9 minutes 10 seconds
N83.13%13 minutes 10 seconds
Gizli efsane26.51%5 minutes 44 seconds
Abubekir sıddık15.66%5 minutes 20 seconds
Kkk27.71%10 minutes 6 seconds
Kaan Demir60.24%18 minutes 8 seconds
Sanane la48.19%12 minutes 55 seconds
Naysa22.89%3 minutes 6 seconds
Misafir98.8%28 minutes 16 seconds
çagatay59.04%35 minutes 31 seconds
SAMİ ÇAĞAN KEŞİKCİ78.31%16 minutes 51 seconds
hazal0%57 seconds
hmjhu87.95%16 minutes 52 seconds
rojda13.25%3 minutes 41 seconds
ghmrry40.96%11 minutes 21 seconds
Marya15.66%3 minutes 53 seconds
Mehmet10.84%4 minutes 32 seconds
kkk81.93%47 minutes 10 seconds
Betül13.25%8 minutes 55 seconds
dayı1.2%28 seconds
Atakan39.76%15 minutes 32 seconds
Dfd25.3%12 minutes 19 seconds
Umut 278.43%4 minutes 54 seconds
Ksjdkdj31.33%6 minutes 22 seconds
Misafir9.64%26 minutes 39 seconds
Be28.92%13 minutes 7 seconds
duru22.89%4 minutes 10 seconds
ruveyda92.77%12 minutes 2 seconds
Neva16.87%4 minutes 2 seconds
cemre10.84%4 minutes 18 seconds
En hızlı0%3 seconds
Havva beren14.46%2 minutes 51 seconds
AMOGUS3.61%41 seconds
AMOGUS1.2%5 seconds
Elif31.33%17 minutes 37 seconds
Elif0%33 seconds
Gizem45.78%14 minutes 31 seconds
Deniz30.12%9 minutes
90.36%26 minutes 18 seconds
süüü4.82%1 minutes 35 seconds
Duru12.05%5 minutes 54 seconds
l10.84%1 minutes 17 seconds
Lisa13.25%4 minutes 37 seconds
,0%9 seconds
Taha32.53%7 minutes 13 seconds
Sema20.48%3 minutes 59 seconds
HAMZA28.92%40 minutes 29 seconds
Misafir98.8%8 minutes 45 seconds
Misafir97.59%22 minutes 18 seconds
rr61.45%43 minutes 10 seconds
7m1.2%1 minutes 54 seconds
e22.89%10 minutes 38 seconds
Haran39.76%10 minutes 54 seconds
Fatmanur024.82%1 minutes 20 seconds
bcdnıksmxc33.73%7 minutes 9 seconds
Hjmmdtt h19.28%2 minutes 13 seconds
Bu1.2%6 minutes 11 seconds
Elif nazlı gül86.75%19 minutes 18 seconds
Ad4.82%1 minutes 14 seconds
Mitsuba♡44.58%22 minutes 9 seconds
Esat81.93%27 minutes 58 seconds
meloooooooo95.18%15 minutes 11 seconds
sanem60.24%14 minutes 53 seconds
Babi66.27%35 minutes 38 seconds
basak93.98%26 minutes 34 seconds
lhreheılhttukht19.28%8 minutes 24 seconds
Al21.69%5 minutes 14 seconds
Elif nazlı gül78.31%14 minutes 11 seconds
anan26.51%17 minutes 39 seconds
9854234750531.33%6 minutes 30 seconds
gdgdgdfgh81.93%14 minutes 45 seconds
Berra87.95%11 minutes 17 seconds
baba pıro durak10.84%2 minutes 54 seconds
E8.43%2 minutes 8 seconds
Kuzey3.61%1 minutes
Jh38.55%1 hours 9 minutes 9 seconds
S26.51%3 minutes 34 seconds
Oğultay92.77%14 minutes 1 seconds
Oğultay40.96%11 minutes 25 seconds
Taha1.2%4 minutes 4 seconds
adsiz8.43%4 minutes 34 seconds
niso53.01%16 minutes 33 seconds
Kerem57.83%33 minutes 28 seconds
Aslında1.2%32 seconds
Yusuf22.89%5 minutes 20 seconds
Başak19.28%12 minutes 17 seconds
Erkin İşsever89.16%46 minutes 46 seconds
HAMZA18.07%5 minutes 6 seconds
Buse2.41%1 minutes 37 seconds
Hasan25.3%7 minutes 14 seconds
ECRİN39.76%7 minutes 55 seconds
iiii60.24%28 minutes 11 seconds
Senem32.53%8 minutes 37 seconds
sa2.41%1 minutes 22 seconds
eren0%1 minutes 1 seconds
Nazli87.95%19 minutes 20 seconds
s4.82%15 minutes 37 seconds
Esat7.23%2 minutes 14 seconds
ece74.7%12 minutes 52 seconds
Sahra8.43%3 minutes 55 seconds
havin1.2%45 seconds
Zeynep75.9%14 minutes 54 seconds
ghezzal91.57%18 minutes 34 seconds
Eee9.64%2 minutes 59 seconds
gizem89.16%21 minutes 37 seconds
Naz31.33%35 minutes 43 seconds
pkkkkkk31.33%9 minutes 14 seconds
Moonless48.19%19 minutes 50 seconds
Tuana0%9 seconds
AZEMSU96.39%10 minutes 36 seconds
Kral pro39.76%41 minutes 58 seconds
Bene21.69%5 minutes 11 seconds
.6.02%4 minutes 4 seconds
Sude98.8%15 minutes 20 seconds
Emir77.11%16 minutes 20 seconds
Hyjakfmjmfhg vgfgdfgg0%15 seconds
0000073.49%16 minutes 58 seconds
M0%11 seconds
ZEKİYE25.3%3 minutes 11 seconds
Esra15.66%4 minutes 13 seconds
Mert34.94%10 minutes 7 seconds
HJYHGYH84.34%2 hours 57 minutes 9 seconds
asmin83.13%2 hours 54 minutes 44 seconds
Zuzu55.42%9 minutes 47 seconds
Gülsüm22.89%14 minutes 31 seconds
RAMAZAN ÇAĞLAR 7H SEVGİ FERİT AKIN28.92%4 minutes 52 seconds
Şirek Sever14.46%45 seconds
Kerem AKCAN1.2%50 seconds
ERTAŞ32.53%22 minutes 56 seconds
dvsv1.2%1 minutes 31 seconds
Ertaş0%57 seconds
ÖNKJDX8.43%4 minutes 2 seconds
Deniz Uysal0%14 seconds
Ayaz16.87%9 minutes 45 seconds
Ömer71.08%29 minutes 28 seconds
Bilinmeyen92.77%19 minutes 1 seconds
Merve32.53%16 minutes 53 seconds
sjhsjsj7.23%1 minutes 27 seconds
NJFASDKFNJKDF24.1%8 minutes 1 seconds
luffy30.12%5 minutes 32 seconds
Yct83.13%12 minutes 39 seconds
Misafir91.57%25 minutes 25 seconds
Fahrettin44.58%34 minutes 12 seconds
pelin0%19 seconds
Bora7.23%2 minutes 31 seconds
Bedriye66.27%12 minutes 53 seconds
yasemin6.02%2 minutes 54 seconds
hf36.14%1 hours 6 minutes 19 seconds
sd0%2 seconds
Havin16.87%6 minutes 21 seconds
voleybol31.33%15 minutes 52 seconds
Nazz22.89%3 minutes 16 seconds
elf31.33%3 minutes 49 seconds
Naz1.2%16 seconds
Ege19.28%5 minutes 33 seconds
Ege0%23 seconds
annen3.61%46 seconds
MESSİ ENİYİSİ12.05%6 minutes
sude22.89%5 minutes 35 seconds
123456730.12%11 minutes 45 seconds
Melis ?43.37%7 minutes 9 seconds
Misafir42.17%12 minutes 22 seconds
dakta43.37%8 minutes 48 seconds
ffff0%12 seconds
Kübra25.3%4 minutes 50 seconds
V6v6d19.28%4 minutes 38 seconds
Ecrin1.2%45 seconds
ayaz6.02%2 minutes 28 seconds
62 69 3631.33%8 minutes 54 seconds
Mina0%8 seconds
RUVEYDA4.82%1 minutes 10 seconds
Mina0%24 seconds
W83.13%17 minutes 7 seconds
Iu7.23%1 minutes 31 seconds
Melek21.69%21 minutes 23 seconds
Mxnxjxjx86.75%17 minutes 10 seconds
sser67.47%22 hours 27 minutes 38 seconds
defne20.48%3 minutes 41 seconds
Defne3.61%2 minutes 3 seconds
cr761.45%29 minutes 27 seconds
Leyla3.61%1 minutes 14 seconds
Sanane20.48%5 minutes 7 seconds
Mehmet Efe 💛❤️61.45%19 minutes 57 seconds
ahsen55.42%14 minutes 7 seconds
Yok36.14%7 minutes 33 seconds
Irmak14.46%5 minutes 57 seconds
Selin67.47%12 minutes 12 seconds

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu