7. Sınıf Fen Bilimleri 3. Ünite – Kuvvet ve Enerji

/83
11

7. Sınıf Fen Bilimleri 3. Ünite - Kuvvet ve Enerji

tail spin

Başlamak İçin Adınızı Yazınız.

1 / 83

1. Hangisinde sadece çekim potansiyel enerjiye sahiptir?

2 / 83

2. Hangisi yayın esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu faktörlerden biri değildir?

3 / 83

3. Cisimlerin hareketinden dolayı sahip oldukları enerjiye ne denilmektedir?

4 / 83

4. Paraşütle inişe geçen bir paraşütçü için enerji dönüşümleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

5 / 83

5. Hangisinde sadece çekim potansiyel enerjiye sahiptir?

6 / 83

6. Kütle ve ağırlık birimlerin ölçüldüğü aletler hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir.

7 / 83

7. Cisimlerin konumlarından dolayı sahip oldukları enerjiye ne ad verilir?

8 / 83

8. Cisimler üzerine etki eden yer çekimi kuvvetine ne denir?

9 / 83

9. Çekim potansiyel enerjisi hangi değişkenlere bağlıdır?

10 / 83

10. Ağırlık birimi aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 83

11. Aşağıdakilerden hangisi kütlenin özelliklerinden değildir?

12 / 83

12. Dünyadaki ağırlığı 60 N olan cismin kütlesi ve Ay’daki ağırlığı hangi seçenekte doğru verilmiştir.

13 / 83

13. Cisimlerin konumlarından dolayı sahip oldukları enerjiye ne ad verilir?

14 / 83

14. Kaydıraktan kayan bir çocuğun enerji dönüşümleri nasıl gerçekleşmektedir?

15 / 83

15. Kaydıraktan kayan bir çocuk için aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi vardır?

16 / 83

16. Hareket halindeki cisimlerin hızının azalmasına neden olan etkiye ne ad verilmektedir?

17 / 83

17. Cisimlerin sahip olduğu toplam enerjiye ne ad verilmektedir?

18 / 83

18. Sırıkla yüksek atlama yapan sporcunun düşünceye kadar enerji dönüşümleri nasıl gerçekleşmektedir?

19 / 83

19. Süratleri eşit olan taşıtların kinetik enerjilerini belirlemek için hangi değişkene bakılmalıdır?

20 / 83

20. Aşağıdaki cisimlerden hangisi sadece çekim potansiyel enerjisine sahiptir?​

21 / 83

21. Aşağıdakilerden hangisi kütlenin özelliklerinden değildir?

22 / 83

22. Sürtünme kuvveti hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?​

23 / 83

23. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kütle çekim kuvvetindeki değişim nasıl açıklanır?

24 / 83

24. Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için hangi değişkenler birlikte uygulanmalıdır?

25 / 83

25. Hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmamıştır?

26 / 83

26. Aşağıdakilerden hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır?

27 / 83

27. Cisme uygulanan sürtünme kuvveti hangi değişkenlere bağlıdır?

28 / 83

28. Süratleri eşit olan taşıtların kinetik enerjilerini belirlemek için hangi değişkene bakılmalıdır?

29 / 83

29. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

30 / 83

30. Esnek cisimlerin sıkıştırılmaları ya da gerilmeleri ile sahip oldukları enerjinin adı nedir?

31 / 83

31. Aşağıdakilerden hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır?

32 / 83

32. Paraşütle inişe geçen bir paraşütçü için enerji dönüşümleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

33 / 83

33. Aşağıda verilen durumların hangisinde enerji dönüşümü gözlenmez? (Sürtünme ihmal edilecektir.)

34 / 83

34. Kaydıraktan kayan bir çocuk için aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi vardır?

35 / 83

35. Cisme uygulanan sürtünme kuvveti hangi değişkenlere bağlıdır?

36 / 83

36. Hangisinde esneklik potansiyel enerjisi yoktur?

37 / 83

37. Aynı dalda asılı duran üç elmanın (yükseklikleri eşit) hangisi daha önce yere düşer?

38 / 83

38. Dünya’da bulunan bir cisim Ay’ a götürüldüğünde hangi özelliği değişir?

39 / 83

39. Dünya'da kütlesi 2 kg olan bir cismin ağırlığı nedir? (Yer çekim kuvveti 10 N alınacaktır.)

40 / 83

40. Aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?​

41 / 83

41. Aynı dalda asılı duran üç elmanın (yükseklikleri eşit) hangisi daha önce yere düşer?

42 / 83

42. Aşağıdaki cisimlerden hangisinin esneklik potansiyel enerjisi bulunmaktadır?

43 / 83

43. Seçeneklerde verilen örneklerden hangisinde hava direncinden yararlanmak amaçlanmıştır?

44 / 83

44. “Enerji yoktan var olmaz, var olan enerji yok olmaz” enerjinin hangi özelliğini belirtmektedir?

45 / 83

45. Enerji dönüşümleri ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?​

46 / 83

46. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi farklı enerjiye sahiptir?

47 / 83

47. Kaydıraktan kayan bir çocuğun enerji dönüşümleri nasıl gerçekleşmektedir?

48 / 83

48. Aşağıdaki cisimlerden hangisinin esneklik potansiyel enerjisi bulunmaktadır?

49 / 83

49. Aşağıdaki olaylardan hangisinde hava direncini artırıcı bir etki vardır?​

50 / 83

50. Aşağıdaki cisimlerden hangisi hava direncini arttırmak için tasarlanmamıştır?

51 / 83

51. Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için hangi değişkenler birlikte uygulanmalıdır?

52 / 83

52. Fiziksel anlamda yapılan işin birimi aşağıdakilerden hangisidir?

53 / 83

53. Cisimlerin sahip olduğu toplam enerjiye ne ad verilmektedir?

54 / 83

54. Dünya’da bulunan bir cisim Ay’ a götürüldüğünde hangi özelliği değişir?

55 / 83

55. Aşağıdaki olaylardan hangisinde sürtünme kuvvetinin herhangi bir etkisi yoktur?

56 / 83

56. Fiziksel anlamda yapılan işin birimi aşağıdakilerden hangisidir?

57 / 83

57. Hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmamıştır?

58 / 83

58. Sırıkla yüksek atlama yapan sporcunun düşünceye kadar enerji dönüşümleri nasıl gerçekleşmektedir?

59 / 83

59. Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

60 / 83

60. Ağırlık birimi aşağıdakilerden hangisidir?

61 / 83

61. Kaydıraktan kayan bir çocuk için aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi sırasıyla vardır?

62 / 83

62. Cisimlerin hareketinden dolayı sahip oldukları enerjiye ne denilmektedir?

63 / 83

63. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kütle çekim kuvvetindeki değişim nasıl açıklanır?

64 / 83

64. Aşağıdaki cisimlerden hangisini yalnızca kinetik enerjiye sahiptir.

65 / 83

65. Dünya'da kütlesi 2 kg olan bir cismin ağırlığı nedir? (Yer çekim kuvveti 10 N alınacaktır.)

66 / 83

66. Hangisi kinetik enerjinin sürtünme kuvveti ile ısı enerjisine dönüştüğüne örnek verilemez?

67 / 83

67. Hareket halindeki cisimlerin hızının azalmasına neden olan etkiye ne ad verilmektedir?

68 / 83

68. Aşağıdaki cisimlerden hangisini yalnızca kinetik enerjiye sahiptir.

69 / 83

69. Çekim potansiyel enerjisi hangi değişkenlere bağlıdır?

70 / 83

70. Cisimler üzerine etki eden yer çekimi kuvvetine ne denir?

71 / 83

71. Dünyadaki ağırlığı 60 N olan cismin kütlesi ve Ay’daki ağırlığı hangi seçenekte doğru verilmiştir.

72 / 83

72. Aşağıdaki cisimlerden hangisi hava direncini arttırmak için tasarlanmıştır?

73 / 83

73. “Enerji yoktan var olmaz, var olan enerji yok olmaz” enerjinin hangi özelliğini belirtmektedir?

74 / 83

74. Kütle ve ağırlık hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

75 / 83

75. Hangisi yayın esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu faktörlerden biri değildir?

76 / 83

76. Aşağıdakilerden hangisinin sahip olduğu enerji diğerlerinden farklıdır?​

77 / 83

77. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi farklı enerjiye sahiptir?

78 / 83

78. Esnek cisimlerin sıkıştırılmaları ya da gerilmeleri ile sahip oldukları enerjinin adı nedir?

79 / 83

79. Kütle ve ağırlık hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

80 / 83

80. Aşağıdaki durumların hangisinde potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüştür?

81 / 83

81. Kütle ve ağırlık birimlerin ölçüldüğü aletler hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir.

82 / 83

82. Hangisinde esneklik potansiyel enerjisi yoktur?

83 / 83

83. Havadaki uçak sabit süratla inişe geçtiğinde uçak için aşaağıdakierden hangisi yanlıştır?

Skorunuz

Testi değerlendirmek için lütfen yıldızları kontrol edin

Kullanıcı AdıSkorSüre
Gün25.3%5 minutes 44 seconds
Eda8.43%2 minutes 4 seconds
Tdwfxeg8.43%3 minutes 48 seconds
kim haein72.29%40 minutes 49 seconds
Eda8.43%17 minutes 34 seconds
eyyüp50.6%1 hours 53 minutes 42 seconds
Yusa77.11%22 minutes 52 seconds
fafa27.71%7 minutes 15 seconds
s62.65%19 minutes 29 seconds
eee69.88%24 minutes 15 seconds
XxJungkookXloVes77.11%17 minutes 11 seconds
selin0%31 seconds
Gjj81.93%17 minutes 59 seconds
Ygy84.34%17 minutes 16 seconds
ASMİN40.96%8 minutes 55 seconds
a67.47%19 minutes 48 seconds
Zehra48.19%8 minutes 8 seconds
...80.72%17 minutes 28 seconds
Seda2.41%1 minutes 18 seconds
eliiiiiiffffff15.66%3 minutes 33 seconds
Df65.06%28 minutes 56 seconds
Ge48.19%19 minutes 18 seconds
Elif Ela1.2%1 minutes 8 seconds
KPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP66666666666666666666666666666666666666666666666666888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888BHBHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB73.49%21 minutes 29 seconds
sekizz19.28%8 minutes 32 seconds
ALİZE SONER84.34%16 minutes 21 seconds
haloooooooooooooooooooooooooooooooooooo13.25%4 minutes 27 seconds
Zehra20.48%6 minutes 12 seconds
Şimal85.54%15 minutes
İbo18.07%3 minutes 17 seconds
ferrruh28.92%17 minutes 37 seconds
yaren.miray40.96%15 minutes 42 seconds
Bjk4.82%2 minutes 59 seconds
Nursinaslaner1@gmail.com33.73%13 minutes 45 seconds
Song joon ki0%16 seconds
sümeyye3.61%18 minutes 5 seconds
elif73.49%14 minutes 22 seconds
mustafa201120112012201120150202.41%59 seconds
ASMİN60.24%7 minutes 19 seconds
serran erkan28.92%13 minutes 30 seconds
Ahmet92.77%23 minutes 29 seconds
Ali3.61%4 minutes 39 seconds
judge40.96%20 minutes 40 seconds
Q,,24.1%5 minutes 38 seconds
X0%22 seconds
Zeynep44.58%25 minutes 8 seconds
Alya84.34%43 minutes 46 seconds
alya1.2%17 seconds
Rabos80.72%19 minutes
abuzer33.73%20 minutes 5 seconds
sane85.54%28 minutes 2 seconds
ad75.9%21 minutes 20 seconds
napcanadımııııııı40.96%12 minutes 16 seconds
Meryem Boz⚡💙69.88%25 minutes 42 seconds
Uj32.53%4 minutes 12 seconds
Emine40.96%6 minutes 22 seconds
B6.02%2 minutes 59 seconds
Sevdanur73.49%15 minutes 57 seconds
Ecrin zin16.87%16 minutes 57 seconds
üğeğü33.73%16 minutes 51 seconds
D89.16%14 minutes 27 seconds
ASMİN59.04%10 minutes 7 seconds
Fg32.53%21 minutes 3 seconds
Y40.96%18 minutes 24 seconds
81.2%43 seconds
Bilinmeyen0%51 seconds
Rüzgar77.11%30 minutes 27 seconds
Ay de0%13 seconds
R12375.9%32 minutes 9 seconds
R4.82%2 minutes 23 seconds
Ux Gürses0%29 seconds
sudoooooo20.48%11 minutes 32 seconds
pelın9.64%2 hours 40 minutes 3 seconds
errrrooooooorr18.07%12 minutes 11 seconds
erroorr3.61%57 seconds
esrurrrrrrrrrrrr0%18 seconds
anan15.66%3 minutes 32 seconds
Ceren2.41%15 minutes 22 seconds
Başak97.59%4 minutes 29 seconds
Başak21.69%9 minutes 45 seconds
Hfkdjfdmvdmbdkfkgrhlflhfbkflfpjthlllg,nvn,hjdkbfhfkgdlnflmeeeeeeeeeeeeeeeeehhhssssssssssssssssssshhhrrrrrrrrrrrrrffrrrrrrrrrrrrrrrhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.2%2 minutes 38 seconds
.36.14%9 minutes 47 seconds
z8.43%5 minutes 53 seconds
yunus34.94%35 minutes 5 seconds
yunus10.84%3 minutes 14 seconds
yunus0%8 seconds
.86.75%19 minutes 14 seconds
İnter59.04%55 minutes 48 seconds
gjbhnkçlöasdfghjkllpoıuytrewzxcvbnmöç.şp13.25%7 minutes 32 seconds
U32.53%6 minutes 47 seconds
ELÇİN1.2%11 minutes 18 seconds
Deniz68.67%14 minutes 39 seconds
Li20.48%5 minutes 4 seconds
1a2fl19.28%6 minutes 40 seconds
şevval22.89%13 minutes 39 seconds
Ensar34.94%14 minutes 29 seconds
jisoo13.25%4 minutes 14 seconds
defne1.2%12 minutes 11 seconds
ilyas10.84%3 minutes 14 seconds
ceylin45.78%5 minutes 58 seconds
'19.28%9 minutes 27 seconds
175.9%15 minutes 46 seconds
ebrar21.69%5 minutes 57 seconds
.87.95%3 minutes 42 seconds
.0%39 seconds
Fikriye19.28%13 minutes 36 seconds
Mmmmm75.9%16 minutes 11 seconds
Hh0%7 seconds
Fytt21.69%8 minutes 6 seconds
Karanfil55.42%19 minutes 32 seconds
Mst19.28%3 minutes 52 seconds
n27.71%22 minutes 28 seconds
Elif37.35%17 minutes 47 seconds
Kübra87.95%15 minutes 35 seconds
Asil12.05%3 minutes 19 seconds
İbrahim AKKAYA49.4%11 minutes 14 seconds
asdasd0%35 seconds
yunus emre özkan 7A 100044.58%28 minutes 37 seconds
Karabacak2.41%2 minutes 52 seconds
Bbgv45.78%16 minutes 34 seconds
mal85.54%1 hours 31 minutes 38 seconds
FIRTINA0%1 minutes 3 seconds
k16.87%3 minutes 3 seconds
.....0%6 seconds
eco0%4 seconds
ecoı0%4 seconds
Ravza28.92%19 minutes 2 seconds
Dkwjs1.2%20 minutes 5 seconds
Lisa22.89%9 minutes 16 seconds
Pelin89.16%20 minutes 33 seconds
Ghn80.72%16 minutes 44 seconds
Şilan72.29%31 minutes 19 seconds
nisa0%3 minutes 42 seconds
HlN15.66%5 minutes 1 seconds
Ecrin Erol55.42%13 minutes 5 seconds
G68.67%15 minutes 54 seconds
SANE21.69%4 minutes 9 seconds
Berat0%1 minutes 51 seconds
A0%19 minutes 18 seconds
Alperen86.75%14 minutes 40 seconds
Lh7.23%1 minutes 52 seconds
mdsnehj20.48%12 minutes 3 seconds
sude90.36%21 minutes 31 seconds
kaan42.17%11 minutes 49 seconds
Cbbdhdhsgdgdgfhfhfhfbfbfbfbfnfbfhfhfhf12.05%5 minutes 10 seconds
Rf34.94%5 minutes 23 seconds
D7.23%3 minutes 49 seconds
irem14.46%52 minutes 44 seconds
Deniz96.39%15 minutes 49 seconds
Eflinnnn61.45%11 minutes 31 seconds
N33.73%7 minutes 24 seconds
D92.77%26 minutes 37 seconds
nisa3.61%2 minutes 28 seconds
G0%40 seconds
Sıradan biri37.35%16 minutes 41 seconds
2...66.27%23 minutes 14 seconds
sudemmm sebi seviyommmm32.53%6 minutes 27 seconds
Ggv8.43%1 minutes 45 seconds
zerya sönmez28.92%11 minutes 27 seconds
Almira33.73%6 minutes 36 seconds
Beyaz31.33%19 minutes 22 seconds
engeller beni durduramaz19.28%5 minutes 2 seconds
Sıtkı karayılan baran arslan55.42%1 hours 9 minutes 5 seconds
7aaassss26.51%7 minutes 8 seconds
Ahmad46.99%15 minutes 28 seconds
Poyraz14.46%6 minutes 41 seconds
Eymen18.07%32 minutes 21 seconds
wer19.28%5 minutes 14 seconds
zehra betül köylü0%14 seconds
_83.13%12 minutes 52 seconds
Sanane yarrrraaammmmm0%48 seconds
j46.99%8 minutes 26 seconds
atak helikopteri15.66%4 minutes 53 seconds
buse32.53%18 minutes 33 seconds
M37.35%9 minutes 16 seconds
.27.71%6 minutes 17 seconds
Meryem3.61%1 minutes 37 seconds
rewrererqeqwwqewqe10.84%2 minutes 36 seconds
GÜLCE DİLA13.25%5 minutes 10 seconds
Gülse79.52%18 minutes 48 seconds
احهخانتمزظط ع21.69%2 minutes 52 seconds
242826688240%10 seconds
7A59.04%9 minutes 27 seconds
G2.41%30 seconds
💫6.02%2 minutes 1 seconds
gfgydfug21.69%17 minutes 45 seconds
933.73%6 minutes 18 seconds
Hk72.29%24 minutes 26 seconds
🖤🤍25.3%9 minutes 28 seconds
BELİNAY96.39%17 minutes 9 seconds
Ymr1.2%1 minutes 9 seconds
Tuğsem92.77%20 minutes 45 seconds
nayeonwi42.17%15 minutes 24 seconds
Ali veli 49 5079.52%19 minutes 7 seconds
ok93.98%18 minutes 22 seconds
İREM DELEN93.98%14 minutes 30 seconds
Nuran0%1 minutes 51 seconds
Sanane2.41%1 minutes 19 seconds
Yakup15.66%5 minutes 39 seconds
ceyliin83.13%39 minutes 16 seconds
şevin6.02%2 minutes 18 seconds
Bulutay2.41%25 seconds
Eylül87.95%20 minutes 24 seconds
Kayra19.28%8 minutes 21 seconds
Kagat0%28 seconds
a87.95%43 minutes 44 seconds
mert22.89%10 minutes 5 seconds
ErenSlams78.31%21 minutes 18 seconds
Misafir45.78%15 minutes 41 seconds
jdfj4r84.34%29 minutes 10 seconds
annen92.77%45 minutes 30 seconds
memoş1.2%1 minutes 22 seconds
osmen0%17 seconds
.43.37%11 minutes 37 seconds
Derya20.48%3 minutes 21 seconds
ceren96.39%11 minutes 16 seconds
Yağmur7.23%1 minutes 50 seconds
Promatik0%26 seconds
Y15.66%3 minutes 57 seconds
Çağan69.88%24 minutes 10 seconds
7/ a afra25.3%10 minutes 53 seconds
Bjk yusuf3.61%58 seconds
dgk89.16%28 minutes 21 seconds
y31.33%1 hours 22 minutes 16 seconds
Seher13.25%3 minutes 3 seconds
Laurel dream28.92%9 minutes 10 seconds
Vtg39.76%10 minutes 3 seconds
1235524.1%6 minutes 38 seconds
kaan0%6 seconds
MELİSA KÖROĞLU95.18%14 minutes 23 seconds
Aleyna İrem21.69%3 minutes 4 seconds
Yusuf90.36%26 minutes 42 seconds
Rrrr38.55%11 minutes 2 seconds
mi c. . red ev tm97.59%6 minutes 54 seconds
7A10.84%2 minutes 20 seconds
Döndü Nur8.43%2 minutes 5 seconds
Ksks19.28%6 minutes 9 seconds
Dicle56.63%13 minutes 26 seconds
e79.52%16 minutes 25 seconds
R22.89%3 minutes 9 seconds
zsdxfghjkl78.31%17 minutes 48 seconds
ege96.39%12 minutes 40 seconds
A6.02%1 minutes 35 seconds
bilmem0%20 seconds
Yyh31.33%21 minutes 2 seconds
Papatya4.82%1 minutes 10 seconds
berat24.1%12 minutes 53 seconds
kuzenaski12.05%4 minutes 13 seconds
Selammm12.05%3 minutes 54 seconds
Lis24.1%3 minutes 24 seconds
Lf86.75%22 minutes 25 seconds
Ayşegül83.13%17 minutes 6 seconds
Buse50.6%6 minutes 19 seconds
..............0%11 seconds
zep26.51%8 minutes 52 seconds
Sefa12.05%9 minutes 36 seconds
MERYEM9.64%7 minutes 47 seconds
BUĞRA97.59%7 minutes 8 seconds
BUĞRA0%4 seconds
BUĞRA0%6 seconds
ALPEREN16.87%6 minutes 38 seconds
YOK26.51%6 minutes 46 seconds
YOK1.2%50 seconds
utku16.87%2 minutes 35 seconds
Soslu döner48.19%16 minutes 38 seconds
Sena75.9%16 minutes 51 seconds
Hidden Men (Abone ol Youtube)7.23%1 minutes 49 seconds
J20.48%7 minutes 43 seconds
Duffjdj85.54%17 minutes 51 seconds
Elf38.55%6 minutes 5 seconds
Misafir96.39%11 minutes 40 seconds
7 B14.46%3 minutes 3 seconds
Suna8.43%1 minutes
6ukj21.69%6 minutes 5 seconds
Hamza22.89%4 minutes 58 seconds
Meryem14.46%2 minutes 45 seconds
ayşe21.69%7 minutes 57 seconds
limar27.71%6 minutes 38 seconds
İcardi53.01%25 minutes 49 seconds
Zehra0%5 minutes 56 seconds

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu