7. Sınıf Fen Bilimleri 3. Ünite – Kuvvet ve Enerji

/83
11

7. Sınıf Fen Bilimleri 3. Ünite - Kuvvet ve Enerji

tail spin

Başlamak İçin Adınızı Yazınız.

1 / 83

1. Enerji dönüşümleri ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?​

2 / 83

2. Kaydıraktan kayan bir çocuğun enerji dönüşümleri nasıl gerçekleşmektedir?

3 / 83

3. Hangisi yayın esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu faktörlerden biri değildir?

4 / 83

4. Fiziksel anlamda yapılan işin birimi aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 83

5. Cisimler üzerine etki eden yer çekimi kuvvetine ne denir?

6 / 83

6. Cisme uygulanan sürtünme kuvveti hangi değişkenlere bağlıdır?

7 / 83

7. Aşağıdaki cisimlerden hangisinin esneklik potansiyel enerjisi bulunmaktadır?

8 / 83

8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi farklı enerjiye sahiptir?

9 / 83

9. Aşağıda verilen durumların hangisinde enerji dönüşümü gözlenmez? (Sürtünme ihmal edilecektir.)

10 / 83

10. Hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmamıştır?

11 / 83

11. Süratleri eşit olan taşıtların kinetik enerjilerini belirlemek için hangi değişkene bakılmalıdır?

12 / 83

12. Cisimlerin konumlarından dolayı sahip oldukları enerjiye ne ad verilir?

13 / 83

13. Cisimlerin konumlarından dolayı sahip oldukları enerjiye ne ad verilir?

14 / 83

14. Kaydıraktan kayan bir çocuğun enerji dönüşümleri nasıl gerçekleşmektedir?

15 / 83

15. Hareket halindeki cisimlerin hızının azalmasına neden olan etkiye ne ad verilmektedir?

16 / 83

16. Dünyadaki ağırlığı 60 N olan cismin kütlesi ve Ay’daki ağırlığı hangi seçenekte doğru verilmiştir.

17 / 83

17. Hareket halindeki cisimlerin hızının azalmasına neden olan etkiye ne ad verilmektedir?

18 / 83

18. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kütle çekim kuvvetindeki değişim nasıl açıklanır?

19 / 83

19. Hangisi kinetik enerjinin sürtünme kuvveti ile ısı enerjisine dönüştüğüne örnek verilemez?

20 / 83

20. Hangisinde sadece çekim potansiyel enerjiye sahiptir?

21 / 83

21. Esnek cisimlerin sıkıştırılmaları ya da gerilmeleri ile sahip oldukları enerjinin adı nedir?

22 / 83

22. Aşağıdaki durumların hangisinde potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüştür?

23 / 83

23. Aşağıdakilerden hangisinin sahip olduğu enerji diğerlerinden farklıdır?​

24 / 83

24. Aşağıdaki cisimlerden hangisi hava direncini arttırmak için tasarlanmıştır?

25 / 83

25. Aynı dalda asılı duran üç elmanın (yükseklikleri eşit) hangisi daha önce yere düşer?

26 / 83

26. Kütle ve ağırlık birimlerin ölçüldüğü aletler hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir.

27 / 83

27. Hangisinde esneklik potansiyel enerjisi yoktur?

28 / 83

28. Kütle ve ağırlık hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

29 / 83

29. Cisimlerin hareketinden dolayı sahip oldukları enerjiye ne denilmektedir?

30 / 83

30. Aynı dalda asılı duran üç elmanın (yükseklikleri eşit) hangisi daha önce yere düşer?

31 / 83

31. Sürtünme kuvveti hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?​

32 / 83

32. Aşağıdakilerden hangisi kütlenin özelliklerinden değildir?

33 / 83

33. Hangisi yayın esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu faktörlerden biri değildir?

34 / 83

34. Hangisinde sadece çekim potansiyel enerjiye sahiptir?

35 / 83

35. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

36 / 83

36. Hangisinde esneklik potansiyel enerjisi yoktur?

37 / 83

37. Esnek cisimlerin sıkıştırılmaları ya da gerilmeleri ile sahip oldukları enerjinin adı nedir?

38 / 83

38. Aşağıdakilerden hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır?

39 / 83

39. Sırıkla yüksek atlama yapan sporcunun düşünceye kadar enerji dönüşümleri nasıl gerçekleşmektedir?

40 / 83

40. Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için hangi değişkenler birlikte uygulanmalıdır?

41 / 83

41. Aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?​

42 / 83

42. Süratleri eşit olan taşıtların kinetik enerjilerini belirlemek için hangi değişkene bakılmalıdır?

43 / 83

43. Aşağıdaki cisimlerden hangisini yalnızca kinetik enerjiye sahiptir.

44 / 83

44. Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

45 / 83

45. Cisme uygulanan sürtünme kuvveti hangi değişkenlere bağlıdır?

46 / 83

46. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kütle çekim kuvvetindeki değişim nasıl açıklanır?

47 / 83

47. Dünya’da bulunan bir cisim Ay’ a götürüldüğünde hangi özelliği değişir?

48 / 83

48. Aşağıdaki cisimlerden hangisinin esneklik potansiyel enerjisi bulunmaktadır?

49 / 83

49. Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için hangi değişkenler birlikte uygulanmalıdır?

50 / 83

50. Dünya’da bulunan bir cisim Ay’ a götürüldüğünde hangi özelliği değişir?

51 / 83

51. Paraşütle inişe geçen bir paraşütçü için enerji dönüşümleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

52 / 83

52. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi farklı enerjiye sahiptir?

53 / 83

53. Aşağıdaki olaylardan hangisinde hava direncini artırıcı bir etki vardır?​

54 / 83

54. Cisimler üzerine etki eden yer çekimi kuvvetine ne denir?

55 / 83

55. Aşağıdaki olaylardan hangisinde sürtünme kuvvetinin herhangi bir etkisi yoktur?

56 / 83

56. Kaydıraktan kayan bir çocuk için aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi sırasıyla vardır?

57 / 83

57. Cisimlerin sahip olduğu toplam enerjiye ne ad verilmektedir?

58 / 83

58. Dünya'da kütlesi 2 kg olan bir cismin ağırlığı nedir? (Yer çekim kuvveti 10 N alınacaktır.)

59 / 83

59. Kütle ve ağırlık hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

60 / 83

60. Dünyadaki ağırlığı 60 N olan cismin kütlesi ve Ay’daki ağırlığı hangi seçenekte doğru verilmiştir.

61 / 83

61. Hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmamıştır?

62 / 83

62. Dünya'da kütlesi 2 kg olan bir cismin ağırlığı nedir? (Yer çekim kuvveti 10 N alınacaktır.)

63 / 83

63. Kütle ve ağırlık birimlerin ölçüldüğü aletler hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir.

64 / 83

64. Paraşütle inişe geçen bir paraşütçü için enerji dönüşümleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

65 / 83

65. “Enerji yoktan var olmaz, var olan enerji yok olmaz” enerjinin hangi özelliğini belirtmektedir?

66 / 83

66. “Enerji yoktan var olmaz, var olan enerji yok olmaz” enerjinin hangi özelliğini belirtmektedir?

67 / 83

67. Aşağıdaki cisimlerden hangisini yalnızca kinetik enerjiye sahiptir.

68 / 83

68. Aşağıdakilerden hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır?

69 / 83

69. Aşağıdaki cisimlerden hangisi sadece çekim potansiyel enerjisine sahiptir?​

70 / 83

70. Çekim potansiyel enerjisi hangi değişkenlere bağlıdır?

71 / 83

71. Fiziksel anlamda yapılan işin birimi aşağıdakilerden hangisidir?

72 / 83

72. Kaydıraktan kayan bir çocuk için aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi vardır?

73 / 83

73. Cisimlerin sahip olduğu toplam enerjiye ne ad verilmektedir?

74 / 83

74. Ağırlık birimi aşağıdakilerden hangisidir?

75 / 83

75. Ağırlık birimi aşağıdakilerden hangisidir?

76 / 83

76. Cisimlerin hareketinden dolayı sahip oldukları enerjiye ne denilmektedir?

77 / 83

77. Sırıkla yüksek atlama yapan sporcunun düşünceye kadar enerji dönüşümleri nasıl gerçekleşmektedir?

78 / 83

78. Havadaki uçak sabit süratla inişe geçtiğinde uçak için aşaağıdakierden hangisi yanlıştır?

79 / 83

79. Çekim potansiyel enerjisi hangi değişkenlere bağlıdır?

80 / 83

80. Seçeneklerde verilen örneklerden hangisinde hava direncinden yararlanmak amaçlanmıştır?

81 / 83

81. Aşağıdaki cisimlerden hangisi hava direncini arttırmak için tasarlanmamıştır?

82 / 83

82. Aşağıdakilerden hangisi kütlenin özelliklerinden değildir?

83 / 83

83. Kaydıraktan kayan bir çocuk için aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi vardır?

Your score is

Testi değerlendirmek için lütfen yıldızları kontrol edin

Kullanıcı adıPuanSüre
ntgfnytujt10.84%1 saat 32 dakika 10 saniye
Nhcenhcehdtejgdeljteljd16.87%8 dakika 9 saniye
Berna13.25%4 dakika 26 saniye
BabaPiro32.53%8 dakika 15 saniye
Eylül19.28%4 dakika 46 saniye
Vhg16.87%11 dakika 21 saniye
eda19.28%5 dakika 44 saniye
C dgnrtjr5j4849.4%10 dakika 44 saniye
Hisoka Morow90.36%31 dakika 58 saniye
mal0%3 saniye
ALANYA34.94%6 dakika 39 saniye
berat9.64%10 dakika 35 saniye
elif14.46%7 dakika 5 saniye
bs baba pirosu12.05%2 dakika 59 saniye
Obito uchiha benim ağlayın veltler👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻0%2 saniye
Obito uchiha30.12%11 dakika 25 saniye
ERDEM22.89%8 dakika
defne2.41%30 saniye
abuzer15.66%9 dakika 3 saniye
E84.34%1 saat 30 dakika 15 saniye
Iandhim10.84%4 dakika
.21.69%17 dakika 28 saniye
ERDEM13.25%4 dakika 40 saniye
Cyfty87.95%10 dakika
ela83.13%15 dakika 7 saniye
Shdgjdd16.87%6 dakika 47 saniye
Fen Bilginiii15.66%2 dakika 58 saniye
Re43.37%6 dakika 5 saniye
Jrndjbfdunfu8.43%1 dakika 50 saniye
F85.54%13 dakika 24 saniye
Mücahit 💚❤️💙 Edanur14.46%2 dakika 33 saniye
Talhax150%9 saniye
ʕ⁠´⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠`⁠ʔ herkez bot lan :((0%15 saniye
Lari21.69%4 dakika 19 saniye
zümo3.61%7 dakika 23 saniye
atabaşşş7.23%2 dakika 22 saniye
liva0%49 saniye
Ervaa69.88%16 dakika 50 saniye
Nazi0%27 saniye
Ananın amını skim30.12%3 dakika 17 saniye
Melek16.87%3 dakika 9 saniye
Check edits38.55%15 dakika 42 saniye
NİMET8.43%3 dakika 37 saniye
Veli tiftik12.05%9 dakika 38 saniye
Iiy60.24%25 dakika 22 saniye
İkra68.67%15 dakika 46 saniye
betül8.43%4 dakika 33 saniye
Dkkdkdj86.75%13 dakika 58 saniye
ELİF Ş26.51%5 dakika 55 saniye
ELİF2.41%26 saniye
25Hamza44.58%9 dakika 59 saniye
25Hamza0%25 saniye
Wsomi0%20 saniye
elif54.22%1 saat 11 dakika 17 saniye
zeynep0%20 saniye
sude27.71%4 dakika 38 saniye
Ahmet65.06%12 dakika 18 saniye
Muharrem67.47%39 dakika 15 saniye
Sanemm42.17%5 dakika 40 saniye
Zeynep9.64%4 dakika 40 saniye
Kanun26.51%3 dakika 50 saniye
hacınınşalgamıpromaxtrdombilibaykuşyakışıklıgüvenli16.87%27 dakika 1 saniye
Tuğçe34.94%7 dakika 45 saniye
Elif ece75.9%11 dakika 42 saniye
Egemen68.67%17 dakika 48 saniye
Rabia72.29%22 dakika 55 saniye
iklime62.65%13 dakika 39 saniye
hiva16.87%7 dakika 58 saniye
.27.71%4 dakika 59 saniye
Bög20.48%5 dakika 1 saniye
Arges8.43%4 dakika 53 saniye
Adenv42.17%9 dakika 26 saniye
zaha15.66%6 dakika 24 saniye
7g12.05%9 dakika 13 saniye
Ad8.43%2 dakika 48 saniye
NisaBack9.64%8 dakika 31 saniye
Esat66.27%21 dakika 45 saniye
Mustafa3.61%2 dakika 19 saniye
ŞEFİKCAN0%16 saniye
Haaa79.52%30 dakika 42 saniye
Lee know is my bias (türküm)13.25%2 dakika 35 saniye
mnbvbnmnb13.25%3 dakika
Sblm19.28%12 dakika 9 saniye
e19.28%6 dakika 38 saniye
esma1.2%18 saniye
Salih48.19%12 dakika 19 saniye
20222222023020.48%5 dakika 6 saniye
Rana22.89%15 dakika 28 saniye
SEFER1.2%50 saniye
Fundyy ccd konumu çekirdek Koçtaş seçin müzesi36.14%11 dakika 18 saniye
MEDİA_MARKT16.87%2 dakika 19 saniye
ff_pro0%25 saniye
amcık1.2%24 saniye
kfgf4.82%49 saniye
ygt65.06%15 dakika 6 saniye
zehra1.2%18 saniye
.0%5 saniye
AYŞE13.25%6 dakika 25 saniye
Park Chaeyoung21.69%5 dakika 28 saniye
Bade2.41%1 dakika 41 saniye
7.sınıffff84.34%12 dakika 10 saniye
Gülayşe12.05%2 dakika 36 saniye
V25.3%22 dakika 16 saniye
m18.07%6 dakika 31 saniye
Öykü68.67%27 dakika 59 saniye
azr_qpwws20.48%9 dakika 3 saniye
Yusuf26.51%24 dakika 25 saniye
LARA SAMİRAOĞLU15.66%39 dakika 7 saniye
harunbaba21.69%8 dakika 39 saniye
harunbaba4.82%3 dakika 13 saniye
hhhhh0%7 saniye
Berkay3.61%2 dakika 25 saniye
ery25.3%5 dakika 10 saniye
hgdeh22.89%10 dakika 4 saniye
7c7.23%7 dakika 2 saniye
Babalar sözünü tutar44.58%6 dakika 18 saniye
sdfghjk89.16%16 dakika 24 saniye
Nazire3.61%2 dakika 22 saniye
Bade81.93%25 dakika
Sananeeğ0%9 saniye
İsimsiz kahraman38.55%29 dakika
r84.34%45 dakika 57 saniye
Pipi26.51%6 dakika 47 saniye
7.sınıff77.11%14 dakika 43 saniye
yusuf eren12.05%8 dakika 33 saniye
Barındıran34.94%10 dakika 58 saniye
öfhj25.3%6 dakika 25 saniye
Azra12.05%5 dakika 29 saniye
Melike6.02%2 dakika 38 saniye
Jdj53.01%8 dakika 29 saniye
buismiunutma25.3%7 dakika 20 saniye
ada44.58%7 dakika 55 saniye
Coo6.02%1 dakika 34 saniye
Kartal30.12%5 dakika 58 saniye
Furkan9.64%2 dakika 46 saniye
Abdullah1.2%5 dakika 40 saniye
Leyla34.94%8 dakika 51 saniye
.12.05%4 dakika 3 saniye
7f42.17%22 dakika 24 saniye
yasir0%46 saniye
Ömer18.07%6 dakika 9 saniye
Misafir2.41%3 dakika 28 saniye
Süleyman1.2%1 dakika 6 saniye
Seni hiç alakadar etmez50.6%10 dakika 23 saniye
Yuh10.84%3 dakika 27 saniye
XDN1.2%33 saniye
İrem2.41%1 dakika 9 saniye
G24.1%2 dakika 48 saniye
Arda91.57%20 dakika 25 saniye
M.👌61.45%10 dakika 47 saniye
Burçak63.86%14 dakika 51 saniye
ECE59.04%20 dakika 3 saniye
gizem7.23%1 dakika 49 saniye
Anm0%7 saniye
Oktay33.73%3 dakika 15 saniye
Elif Nur yılmaz51.81%25 dakika 54 saniye
rumeya1.2%1 dakika 7 saniye
Zeynep27.71%12 dakika 26 saniye
Tuana21.69%11 dakika 17 saniye
emir 7c10.84%12 dakika 1 saniye
Kerem16.87%14 dakika 7 saniye
kübra naz9.64%9 dakika 15 saniye
ghj56.63%36 dakika 11 saniye
Jeotermal10.84%4 dakika 25 saniye
Jeotermal1.2%1 dakika 30 saniye
Meryem6.02%1 dakika 11 saniye
Uu39.76%5 dakika 15 saniye
Kh37.35%18 dakika 10 saniye
A38.55%2 dakika 52 saniye
Ayşe1.2%2 dakika 2 saniye
Ezgi15.66%6 dakika 12 saniye
Ezgi16.87%7 dakika 12 saniye
t3q16.87%9 dakika 27 saniye
hyg43.37%28 dakika 39 saniye
ege0%8 saniye
MİRAÇ4.82%1 dakika 21 saniye
Züleyha2.41%3 dakika 57 saniye
لا3.61%55 saniye
Toprak1.2%1 dakika 12 saniye
Gülbahar ❤️Halil10.84%17 dakika 51 saniye
T1.2%1 dakika 1 saniye
Gh81.93%16 dakika 36 saniye
V💗13.25%3 dakika 5 saniye
Ww14.46%4 dakika 55 saniye
rumeysa8.43%3 dakika 43 saniye

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu