7. Sınıf Fen Bilimleri 3. Ünite – Enerji Dönüşümleri

/49
11

7. Sınıf Fen Bilimleri 3. Ünite - Enerji Dönüşümleri

tail spin

Başlamak İçin Adınızı Yazınız.

1 / 49

1. Hareket halindeki cisimlerin hızının azalmasına neden olan etkiye ne ad verilmektedir?

2 / 49

2. Aşağıdaki durumların hangisinde potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüştür?

3 / 49

3. Dünya’da bulunan bir cisim Ay’ a götürüldüğünde hangi özelliği değişir?

4 / 49

4. Kaydıraktan kayan bir çocuk için aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi vardır?

5 / 49

5. Aşağıdaki cisimlerden hangisi hava direncini arttırmak için tasarlanmamıştır?

6 / 49

6. Çekim potansiyel enerjisi hangi değişkenlere bağlıdır?

7 / 49

7. Hangisinde sadece çekim potansiyel enerjiye sahiptir?

8 / 49

8. Ağırlık birimi aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 49

9. Aşağıdaki cisimlerden hangisi sadece çekim potansiyel enerjisine sahiptir?​

10 / 49

10. Aşağıdaki cisimlerden hangisini yalnızca kinetik enerjiye sahiptir.

11 / 49

11. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kütle çekim kuvvetindeki değişim nasıl açıklanır?

12 / 49

12. Kütle ve ağırlık birimlerin ölçüldüğü aletler hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir.

13 / 49

13. Fiziksel anlamda yapılan işin birimi aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 49

14. Sürtünme kuvveti hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?​

15 / 49

15. Dünya'da kütlesi 2 kg olan bir cismin ağırlığı nedir? (Yer çekim kuvveti 10 N alınacaktır.)

16 / 49

16. Kütle ve ağırlık hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

17 / 49

17. Süratleri eşit olan taşıtların kinetik enerjilerini belirlemek için hangi değişkene bakılmalıdır?

18 / 49

18. Sırıkla yüksek atlama yapan sporcunun düşünceye kadar enerji dönüşümleri nasıl gerçekleşmektedir?

19 / 49

19. Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için hangi değişkenler birlikte uygulanmalıdır?

20 / 49

20. Kaydıraktan kayan bir çocuk için aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi sırasıyla vardır?

21 / 49

21. Hangisi yayın esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu faktörlerden biri değildir?

22 / 49

22. Cisimlerin konumlarından dolayı sahip oldukları enerjiye ne ad verilir?

23 / 49

23. Cisimlerin sahip olduğu toplam enerjiye ne ad verilmektedir?

24 / 49

24. Kaydıraktan kayan bir çocuğun enerji dönüşümleri nasıl gerçekleşmektedir?

25 / 49

25. Paraşütle inişe geçen bir paraşütçü için enerji dönüşümleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

26 / 49

26. Aşağıdaki olaylardan hangisinde hava direncini artırıcı bir etki vardır?​

27 / 49

27. Esnek cisimlerin sıkıştırılmaları ya da gerilmeleri ile sahip oldukları enerjinin adı nedir?

28 / 49

28. Cisme uygulanan sürtünme kuvveti hangi değişkenlere bağlıdır?

29 / 49

29. Havadaki uçak sabit süratla inişe geçtiğinde uçak için aşaağıdakierden hangisi yanlıştır?

30 / 49

30. Aynı dalda asılı duran üç elmanın (yükseklikleri eşit) hangisi daha önce yere düşer?

31 / 49

31. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

32 / 49

32. Seçeneklerde verilen örneklerden hangisinde hava direncinden yararlanmak amaçlanmıştır?

33 / 49

33. Aşağıdakilerden hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır?

34 / 49

34. “Enerji yoktan var olmaz, var olan enerji yok olmaz” enerjinin hangi özelliğini belirtmektedir?

35 / 49

35. Aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?​

36 / 49

36. Enerji dönüşümleri ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?​

37 / 49

37. Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

38 / 49

38. Aşağıdakilerden hangisinin sahip olduğu enerji diğerlerinden farklıdır?​

39 / 49

39. Aşağıda verilen durumların hangisinde enerji dönüşümü gözlenmez? (Sürtünme ihmal edilecektir.)

40 / 49

40. Hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmamıştır?

41 / 49

41. Aşağıdakilerden hangisi kütlenin özelliklerinden değildir?

42 / 49

42. Cisimler üzerine etki eden yer çekimi kuvvetine ne denir?

43 / 49

43. Dünyadaki ağırlığı 60 N olan cismin kütlesi ve Ay’daki ağırlığı hangi seçenekte doğru verilmiştir.

44 / 49

44. Hangisi kinetik enerjinin sürtünme kuvveti ile ısı enerjisine dönüştüğüne örnek verilemez?

45 / 49

45. Aşağıdaki olaylardan hangisinde sürtünme kuvvetinin herhangi bir etkisi yoktur?

46 / 49

46. Cisimlerin hareketinden dolayı sahip oldukları enerjiye ne denilmektedir?

47 / 49

47. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi farklı enerjiye sahiptir?

48 / 49

48. Aşağıdaki cisimlerden hangisinin esneklik potansiyel enerjisi bulunmaktadır?

49 / 49

49. Hangisinde esneklik potansiyel enerjisi yoktur?

Puanınız

Testi değerlendirmek için lütfen yıldızları kontrol edin

Kullanıcı adıPuanSüre
.30.61%1 dakika 51 saniye
i79.59%24 dakika 15 saniye
rrrrrreeeeerrererer0%20 saniye
Bjgf93.88%8 dakika 11 saniye
azr_qpwws42.86%4 dakika 35 saniye
Messi8.16%3 dakika 23 saniye
Almina85.71%15 dakika 13 saniye
Belo85.71%16 dakika 36 saniye
Kerem30.61%5 dakika 52 saniye
SLA24.49%4 dakika 19 saniye
Misafir28.57%11 dakika 24 saniye
7b32.65%40 dakika 1 saniye
Defne73.47%8 dakika 44 saniye
EA93.88%10 dakika 59 saniye
Ad12.24%51 saniye
M16.33%14 dakika 16 saniye
rabia18.37%5 dakika 6 saniye
n8.16%1 dakika 28 saniye
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,üüüüüüüüüüüüüüşşşşşşşşşşşpppppppppkıııııııııı26.53%27 dakika 13 saniye
Hggfhj46.94%22 dakika 6 saniye
jkkj2.04%17 saniye
Sasa69.39%9 dakika 53 saniye
ae-so16.33%16 dakika 53 saniye
Mel26.53%3 dakika 42 saniye
g8.16%2 dakika 50 saniye
İrem8.16%2 dakika 14 saniye

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu