6. Sınıf Fen Bilimleri 5. Ünite – Ses ve Özellikleri

/31
11

6. Sınıf Fen Bilimleri 5. Ünite - Ses ve Özellikleri

tail spin

Başlamak İçin Adınızı Yazınız.

1 / 31

1. Yankı olayında sesin geri duyulabilmesi için, kaynak ile engel arasında en az kaç metre olmalıdır?

2 / 31

2. Ses dalgalarının bir yüzeye çarpıp kaynağına geri dönmesine ne ad verilir?

3 / 31

3. Ses dalgaları en hızlı hangi ortamda yayılır?

4 / 31

4. Sesin yayılması için hangisine ihtiyacı vardır?

5 / 31

5. Deniz altıların güvenle yol almasını sağlayan ses teknoloji aracı hangisidir?

6 / 31

6. Ses aşağıdaki ortamlardan hangisinde yayılmaz?

7 / 31

7. Verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?

8 / 31

8. Hangisi sesin yansıma özelliğinden yararlanılarak yapılan araçlardan biri değildir?

9 / 31

9. Ses bir madde ile karşılaşınca hangi durum gerçekleşemez?

10 / 31

10. Davula vurulduğunda, davulun yanındaki kağıt parçalarının harekete geçmesi bize neyi ispatlar?

11 / 31

11. I.Katı- II.Sıvı- III.Gaz- IV.Boşluk Ses verilen ortamlardan hangilerinde yayılır?

12 / 31

12. Hangisi ses yalıtımında kullanılan bir malzeme olamaz?

13 / 31

13. Sesin soğurulması ile ses dalgalarının enerjisi hangi enerjiye dönüşür?

14 / 31

14. Hangisi ses yalıtım malzemelerinin özelliklerinden değildir?

15 / 31

15. Binalar ile karayolları arasında ağaçlandırma çalışmalarının yapılma amacı nedir?

16 / 31

16. Ses dalgalarının enerjilerini kaybetmesine ne isim verilir?

17 / 31

17. Ses hangi ortamda yayılamaz?

18 / 31

18. Plastik ve cam tabağa metal kaşıkla vurulduğunda duyulan sesler için hangisi doğrudur?

19 / 31

19. Ses hangi ortamda en yavaş ilerler?

20 / 31

20. Güneş'teki patlamaların Dünya'dan duyulmamasının sebebi nedir?

21 / 31

21. Hangisi binalarda ses yalıtımının yapıldığına dair bir örnektir?

22 / 31

22. Hangi mekanlarda yapılan yalıtımın amacı, dışarıdaki sesin ortam içerisine girmesini önlemektir?

23 / 31

23. Hangisi ışığın sesten daha hızlı yayıldığına örnek bir olaydır?

24 / 31

24. Sesin bir ortamda yayılma hızı hangi faktöre bağlı değildir?

25 / 31

25. Aynı ses kaynağından çıkan sesin farklı ortamlarda farklı işitilmesine hangisi uygun bir örnektir?

26 / 31

26. Sesin özelliklerini inceleyen bilim dalı nedir?

27 / 31

27. Ses ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

28 / 31

28. Sesin oluşmasını sağlayan ses tellerimiz vücudumuzda nerede bulunur?

29 / 31

29. Hangisi bir doğal ses kaynağıdır?

30 / 31

30. İç organlardan çıkan ses dalgalarının ekranda hayali görüntü oluşturması ile çalışan araç nedir?

31 / 31

31. Verilenlerden hangisi sesin sıvılarda yayıldığına örnek değildir?

Skorunuz

Testi değerlendirmek için lütfen yıldızları kontrol edin

Kullanıcı AdıSkorSüre
K80.65%9 minutes 18 seconds
JışcndşjıvnefşjıcndsıjlbdcwıjbşsfvbışjbşıjvfbşjıvhdwıbıhwbşıhwvşbıhvıbvhwfşbhıvşwıfvwşbhvfşbhwfFvhışdsvhılfesdhflısdhvludshflusdhfljsdhfljsdhffsluhsohoşfsorlogrsholusrlıhgsrşougrhgrırshşııhuhsrfışhsrgşgsrıhusrghuşısrghursuşhıguıhşfsrhhuşrsfhugıurshgşırsuhgşourshgışsurhfşousfhvşıudbkusrguıwrhvıquwbcwlıqduhveafıoğnvseıfpjbvpawdıducbasdığjbvfeşjıcbdcjodbfdbvdgılvbdflıuvbdfılhvbdslıhxIşjxbsaıubpdfcıjşsahcıjşefhcşıdwjhcşıjbbschlı b22.58%2 minutes 50 seconds

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu