5. Sınıf Fen Bilimleri 6. Ünite – İnsan ve Çevre

/61
11

5. Sınıf Fen Bilimleri 6. Ünite - İnsan ve Çevre

tail spin

Başlamak İçin Adınızı Yazınız.

1 / 61

1. İnsan ve çevre ilişkisi konusunda araştırma yapan öğrenci aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamaz?

2 / 61

2. Heyelandan korunmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

3 / 61

3. Aşağıdakilerden hangisi heyelanı artıran faktörlerden biri değildir?

4 / 61

4. Rüzgârın hızı 90-110 km arasındaki şiddetli rüzgârlara denir.

5 / 61

5. Aşağıdakilerden hangisi doğada kalıcı kirliliğe yol açmaz ?

6 / 61

6. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörlerden değildir ?

7 / 61

7. Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılması gerekir?

8 / 61

8. Verilenlerden hangileri doğanın dengesinin bozulmasına sebep olur?

9 / 61

9. Verilen bitkilerden hangisinin nesli tükenme tehlikesi altındadır?

10 / 61

10. Ormanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir ?

11 / 61

11. Çök, kapan ,tutun pozisyonu alınan doğal afet için hangi önlem yanlıştır?

12 / 61

12. Aşağıda verilen hava kirliliği ile ilgili ifadelerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

13 / 61

13. Sıcak ve nemli hava ile soğuk havanın şiddetle yer değiştirmesi sırasında oluşan rüzgârlar.

14 / 61

14. Ülkemizde nesli tükenme tehlikesi altında olan bitki değildir?

15 / 61

15. Okyanuslardan karaya doğru hareket eden, hızı saatte 117 kmyi aşan rüzgâr, hava olayı.

16 / 61

16. Deprem sırasında sınıfta bulunuyorsak aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

17 / 61

17. Toprağın üzerini kaplayan ani, düzensiz, büyük su taşkınlarına denir.

18 / 61

18. Doğada insan kontrolü dışında meydana gelen, can ve mal kaybına neden olan doğa olaylarına denir.

19 / 61

19. Hangi hayvana günümüzde hala rastlayabiliriz ?

20 / 61

20. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörlerden değildir ?

21 / 61

21. Aşağıda verilenlerden hangisi çevre kirliliğine karşı alınabilecek önlemlerden biri değildir ?

22 / 61

22. Aşağıdakilerden hangisi deprem çantasında bulunmasına gerek yoktur?

23 / 61

23. Aşağıdakilerden hangisinin nesli tükenmemiştir ?

24 / 61

24. Yıkıcı doğa olayları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

25 / 61

25. Aşağıdakilerden hangisi insan etkisiyle meydana gelen çevre sorunlarına neden olur ?

26 / 61

26. Hızı saatte 117 km'yi aşan rüzgar sonucunda oluşan hava olayına....................denir.

27 / 61

27. Hangisi doğal afetlere örnek verilemez?

28 / 61

28. Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden değildir?

29 / 61

29. Volkanik patlamalarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

30 / 61

30. Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğini azaltmak için yapılabileceklere örnektir.

31 / 61

31. Aşağıda verilenlerden hangisi çevre kirliliğine karşı alınabilecek önlemlerden biri değildir ?

32 / 61

32. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine karşı alınabilecek önlemlerdendir ?

33 / 61

33. Su ve su kirliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur ?

34 / 61

34. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden birisi değildir ?

35 / 61

35. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden birisi değildir ?

36 / 61

36. Fabrika borusundan çıkan duman ilk olarak aşağıda verilenlerden hangisini kirletir ?

37 / 61

37. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde çevrenin korunması için faaliyet gösteren kurumlardan değildir ?

38 / 61

38. Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir?

39 / 61

39. Atık yağları lavaboya dökmeyen bir kişinin amacı ne olabilir?

40 / 61

40. Volkanik patlama ile yeryüzüne çıkan magmaya denir.

41 / 61

41.

Hangisi canlıların yaşamını
tehdit eden çevresel sorunlardan biri olamaz?

42 / 61

42. Hava kirliliğine hangisi sebep olmaz?

43 / 61

43. Hava kirliliğinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir ?

44 / 61

44. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine karşı alınacak önlemlerden değildir ?

45 / 61

45. Heyelan olayına hangisi sebep olmaz?

46 / 61

46. Ülkemizde yaşamış ve nesli tükenmiş hayvan hangisidir?

47 / 61

47. Toprak kirliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

48 / 61

48. Hangisi Türkiye'de afetlere karşı hazırlıklı olunması için çalışan kurumlardan değildir?

49 / 61

49. Hangisi çevre kirliliğini önlemek için yapılması gerekenlerden biri olamaz?

50 / 61

50. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi su kirliliğinin nedenlerinden biridir?

51 / 61

51. Aşağıdakilerden hangisi doğanın dengesinin bozulmasına sebep olmaz ?

52 / 61

52. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

53 / 61

53. Deprem, kasırga, hortum, heyelan, sel, volkanik patlama gibi doğal afetlerin ortak özelliği nedir?

54 / 61

54. Karga, alageyik, çizgili sırtlan canlılarından hangileri ülkemizde nesli tükenme teh. altındadır ?

55 / 61

55. İnsan etkisiyle meydana gelen çevre kirlilikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır ?

56 / 61

56.

Hangisi toprak kirliliğini önlemek için
yapılması gereken davranışlardan değildir?

57 / 61

57. ''Binalar akarsu yataklarına yapılmamalıdır. ''diyen bir kişi hangi olaydan bahsediyordur?

58 / 61

58. Aşağıdakilerden hangisi yıkıcı doğa olayı sayılmaz?

59 / 61

59. Su ve su kirliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

60 / 61

60. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden birisi değildir ?

61 / 61

61. Yer kabuğunda meydana gelen ani kırılmalar sonucunda oluşur.

Skorunuz

Testi değerlendirmek için lütfen yıldızları kontrol edin

Kullanıcı AdıSkorSüre
aaa90.16%32 minutes 27 seconds
Kuzey11.48%1 minutes 42 seconds
Gshs80.33%20 minutes 55 seconds
zeynep beyza72.13%55 minutes 25 seconds
zeynep beyza4.92%7 minutes 10 seconds
Zeynep Beyza1.64%1 minutes 41 seconds
Zubuk88.52%20 minutes 23 seconds
Tuana19.67%7 minutes 24 seconds
k3.28%1 minutes 38 seconds
Eli70.49%24 minutes 41 seconds
Talha80.33%17 minutes 4 seconds
Talha0%33 seconds
Yusuf47.54%11 minutes 6 seconds
Yasir77.05%25 minutes
.36.07%16 minutes 4 seconds
Yssir4.92%1 minutes 35 seconds
Ahmed16.39%7 minutes 18 seconds
kadir32.79%9 minutes 52 seconds
Yusuf40.98%9 minutes 53 seconds
çiğköfe59.02%34 minutes 13 seconds
yılmaz81.97%2 hours 32 minutes 2 seconds
Uras18.03%3 minutes 57 seconds
Hmz88.52%34 minutes 14 seconds
Dmt90.16%13 minutes 9 seconds
Döküm tek29.51%4 minutes 49 seconds
Kaan62.3%15 minutes 25 seconds
Albert Einstein90.16%14 minutes 16 seconds
Eymen1.64%1 minutes 17 seconds
E83.61%33 minutes 2 seconds
EBUDERDA6.56%27 minutes 36 seconds
Ebuderda0%4 minutes 7 seconds
FGG88.52%19 minutes 32 seconds
5 / D ' nin yanındakiler mal kalır16.39%4 minutes 17 seconds
dd34.43%10 minutes 37 seconds
ela81.97%20 minutes 6 seconds
Aslan67.21%18 minutes 35 seconds
Burakali88.52%16 minutes 34 seconds
adınızı1.64%1 minutes 37 seconds
eray19.67%11 minutes 26 seconds
Elif14.75%4 minutes 11 seconds
ırhy0%9 seconds
elif serra18.03%6 minutes 58 seconds
,34.43%14 minutes 39 seconds
5g1.64%19 seconds
Anıl6.56%1 minutes 25 seconds
789654554548485451.64%8 seconds
havin72.13%8 minutes 25 seconds
Kübra31.15%20 minutes 3 seconds
öykü81.97%1 hours 59 minutes 36 seconds
Jsjdjdjjd jsjdjdjdjjd jsjsjsjsjssjdjsjsjssjjsjsjsjsjsjs40.98%7 minutes 27 seconds
Yagılıgaz16.39%6 minutes 38 seconds
Ayşe75.41%58 minutes 55 seconds
12314.75%2 minutes 39 seconds
ZEYNEP29.51%10 minutes 28 seconds
ARDA KARA98.36%30 minutes 2 seconds
Duru Demirtaş93.44%2 hours 16 minutes 50 seconds
Mir90.16%17 minutes 34 seconds
arda95.08%40 minutes 21 seconds
yasin93.44%18 minutes 25 seconds
nene0%1 minutes 51 seconds
ELİF9.84%3 minutes 29 seconds
Meesi24.59%54 minutes 45 seconds
Misafir91.8%41 minutes 9 seconds
omerccnn32.79%1 hours 5 minutes 12 seconds
Berat8.2%4 minutes 2 seconds
dfdghuhj16.39%3 minutes 7 seconds
V4.92%17 minutes 23 seconds
ayemkamikbılidunan pratihahasen içingeldim0%12 seconds
Ali65.57%23 minutes 53 seconds
NİSANUR42.62%16 minutes 6 seconds
pandacık88.52%25 minutes 7 seconds
5E3.28%40 seconds
Enes44.26%8 minutes 4 seconds
5b32.79%11 minutes 25 seconds
Emine14.75%2 minutes 52 seconds
Emine Değerli3.28%1 minutes 25 seconds
Ben24.59%6 minutes 7 seconds
a0%13 seconds
Ali98.36%18 minutes 46 seconds
EBUDERDAİSTE4188.52%15 minutes 40 seconds
EBUDERDAİSTE411.64%5 seconds
5/D62.3%48 minutes 58 seconds
5/E68.85%42 minutes 41 seconds
D83.61%21 minutes 27 seconds
Ecrin Gülbeyaz6.56%1 minutes 34 seconds
hbjj26.23%4 minutes 22 seconds
Abuziddin Kıllıgil86.89%48 minutes 47 seconds
Buse16.39%2 minutes 55 seconds
Aybala9.84%2 minutes 41 seconds

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu