5. Sınıf Fen Bilimleri 6. Ünite – İnsan ve Çevre

/61
11

5. Sınıf Fen Bilimleri 6. Ünite - İnsan ve Çevre

tail spin

Başlamak İçin Adınızı Yazınız.

1 / 61

1. Aşağıdakilerden hangisi doğada kalıcı kirliliğe yol açmaz ?

2 / 61

2. Hangisi çevre kirliliğini önlemek için yapılması gerekenlerden biri olamaz?

3 / 61

3. Yıkıcı doğa olayları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

4 / 61

4.

Hangisi canlıların yaşamını
tehdit eden çevresel sorunlardan biri olamaz?

5 / 61

5. Toprağın üzerini kaplayan ani, düzensiz, büyük su taşkınlarına denir.

6 / 61

6. Deprem, kasırga, hortum, heyelan, sel, volkanik patlama gibi doğal afetlerin ortak özelliği nedir?

7 / 61

7. Aşağıdakilerden hangisi deprem çantasında bulunmasına gerek yoktur?

8 / 61

8. Atık yağları lavaboya dökmeyen bir kişinin amacı ne olabilir?

9 / 61

9. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine karşı alınabilecek önlemlerdendir ?

10 / 61

10. Hangisi Türkiye'de afetlere karşı hazırlıklı olunması için çalışan kurumlardan değildir?

11 / 61

11. Çök, kapan ,tutun pozisyonu alınan doğal afet için hangi önlem yanlıştır?

12 / 61

12. ''Binalar akarsu yataklarına yapılmamalıdır. ''diyen bir kişi hangi olaydan bahsediyordur?

13 / 61

13. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden birisi değildir ?

14 / 61

14.

Hangisi toprak kirliliğini önlemek için
yapılması gereken davranışlardan değildir?

15 / 61

15. Yer kabuğunda meydana gelen ani kırılmalar sonucunda oluşur.

16 / 61

16. Hava kirliliğinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir ?

17 / 61

17. Aşağıdakilerden hangisi doğanın dengesinin bozulmasına sebep olmaz ?

18 / 61

18. Sıcak ve nemli hava ile soğuk havanın şiddetle yer değiştirmesi sırasında oluşan rüzgârlar.

19 / 61

19. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi su kirliliğinin nedenlerinden biridir?

20 / 61

20. Hızı saatte 117 km'yi aşan rüzgar sonucunda oluşan hava olayına....................denir.

21 / 61

21. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörlerden değildir ?

22 / 61

22. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden birisi değildir ?

23 / 61

23. Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğini azaltmak için yapılabileceklere örnektir.

24 / 61

24. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden birisi değildir ?

25 / 61

25. Doğada insan kontrolü dışında meydana gelen, can ve mal kaybına neden olan doğa olaylarına denir.

26 / 61

26. İnsan etkisiyle meydana gelen çevre kirlilikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır ?

27 / 61

27. Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılması gerekir?

28 / 61

28. Aşağıda verilen hava kirliliği ile ilgili ifadelerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

29 / 61

29. Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden değildir?

30 / 61

30. Ormanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir ?

31 / 61

31. Hangisi doğal afetlere örnek verilemez?

32 / 61

32. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde çevrenin korunması için faaliyet gösteren kurumlardan değildir ?

33 / 61

33. Aşağıda verilenlerden hangisi çevre kirliliğine karşı alınabilecek önlemlerden biri değildir ?

34 / 61

34. Aşağıdakilerden hangisi yıkıcı doğa olayı sayılmaz?

35 / 61

35. Aşağıdakilerden hangisi heyelanı artıran faktörlerden biri değildir?

36 / 61

36. Verilenlerden hangileri doğanın dengesinin bozulmasına sebep olur?

37 / 61

37. Aşağıdakilerden hangisi insan etkisiyle meydana gelen çevre sorunlarına neden olur ?

38 / 61

38. Toprak kirliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

39 / 61

39. Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir?

40 / 61

40. Ülkemizde yaşamış ve nesli tükenmiş hayvan hangisidir?

41 / 61

41. Verilen bitkilerden hangisinin nesli tükenme tehlikesi altındadır?

42 / 61

42. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörlerden değildir ?

43 / 61

43. Volkanik patlama ile yeryüzüne çıkan magmaya denir.

44 / 61

44. Ülkemizde nesli tükenme tehlikesi altında olan bitki değildir?

45 / 61

45. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine karşı alınacak önlemlerden değildir ?

46 / 61

46. Su ve su kirliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur ?

47 / 61

47. Aşağıdakilerden hangisinin nesli tükenmemiştir ?

48 / 61

48. Heyelandan korunmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

49 / 61

49. Hava kirliliğine hangisi sebep olmaz?

50 / 61

50. Deprem sırasında sınıfta bulunuyorsak aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

51 / 61

51. Rüzgârın hızı 90-110 km arasındaki şiddetli rüzgârlara denir.

52 / 61

52. Volkanik patlamalarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

53 / 61

53. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

54 / 61

54. Fabrika borusundan çıkan duman ilk olarak aşağıda verilenlerden hangisini kirletir ?

55 / 61

55. Heyelan olayına hangisi sebep olmaz?

56 / 61

56. Aşağıda verilenlerden hangisi çevre kirliliğine karşı alınabilecek önlemlerden biri değildir ?

57 / 61

57. Su ve su kirliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

58 / 61

58. Okyanuslardan karaya doğru hareket eden, hızı saatte 117 kmyi aşan rüzgâr, hava olayı.

59 / 61

59. Karga, alageyik, çizgili sırtlan canlılarından hangileri ülkemizde nesli tükenme teh. altındadır ?

60 / 61

60. İnsan ve çevre ilişkisi konusunda araştırma yapan öğrenci aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamaz?

61 / 61

61. Hangi hayvana günümüzde hala rastlayabiliriz ?

Your score is

Testi değerlendirmek için lütfen yıldızları kontrol edin

Kullanıcı adıPuanSüre
ZZZZZZZZZZZZZZZZSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAAAAAAA83.61%29 dakika 57 saniye
kadir44.26%19 dakika 8 saniye
Meral serap Sevcan seda88.52%16 dakika 17 saniye
Aa34.43%36 dakika 2 saniye
ccvc93.44%9 dakika 12 saniye
Indila42.62%8 dakika 29 saniye
5c52.46%21 dakika 33 saniye
baba9.84%3 dakika 4 saniye
a0%2 dakika 44 saniye
Fen bilimleri testttttt:):):)45.9%12 dakika 48 saniye
c81.97%46 dakika 24 saniye
ööl0%9 saniye
Adalet güneşi1.64%1 dakika 3 saniye
Melisa54.1%15 dakika 59 saniye
hafsa83.61%38 dakika 47 saniye
serious95.08%30 dakika 38 saniye
5B45.9%15 dakika 30 saniye
Sanane90.16%20 dakika 38 saniye
.1.64%1 dakika 24 saniye
5C31.15%13 dakika 25 saniye
Llllll3.28%35 saniye
Gdrededdd simit kerem kurumca88.52%14 dakika 18 saniye

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu