5. Sınıf Fen Bilimleri 6. Ünite – İnsan ve Çevre

/61
11

5. Sınıf Fen Bilimleri 6. Ünite - İnsan ve Çevre

tail spin

Başlamak İçin Adınızı Yazınız.

1 / 61

1. Aşağıda verilenlerden hangisi çevre kirliliğine karşı alınabilecek önlemlerden biri değildir ?

2 / 61

2. Rüzgârın hızı 90-110 km arasındaki şiddetli rüzgârlara denir.

3 / 61

3. Hızı saatte 117 km'yi aşan rüzgar sonucunda oluşan hava olayına....................denir.

4 / 61

4. Volkanik patlama ile yeryüzüne çıkan magmaya denir.

5 / 61

5. Aşağıdakilerden hangisinin nesli tükenmemiştir ?

6 / 61

6. Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğini azaltmak için yapılabileceklere örnektir.

7 / 61

7. İnsan ve çevre ilişkisi konusunda araştırma yapan öğrenci aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamaz?

8 / 61

8. Hangisi doğal afetlere örnek verilemez?

9 / 61

9. Hava kirliliğine hangisi sebep olmaz?

10 / 61

10. Sıcak ve nemli hava ile soğuk havanın şiddetle yer değiştirmesi sırasında oluşan rüzgârlar.

11 / 61

11. Heyelan olayına hangisi sebep olmaz?

12 / 61

12. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

13 / 61

13.

Hangisi canlıların yaşamını
tehdit eden çevresel sorunlardan biri olamaz?

14 / 61

14. İnsan etkisiyle meydana gelen çevre kirlilikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır ?

15 / 61

15. ''Binalar akarsu yataklarına yapılmamalıdır. ''diyen bir kişi hangi olaydan bahsediyordur?

16 / 61

16. Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden değildir?

17 / 61

17. Su ve su kirliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur ?

18 / 61

18. Okyanuslardan karaya doğru hareket eden, hızı saatte 117 kmyi aşan rüzgâr, hava olayı.

19 / 61

19. Hangisi Türkiye'de afetlere karşı hazırlıklı olunması için çalışan kurumlardan değildir?

20 / 61

20. Yıkıcı doğa olayları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

21 / 61

21. Hava kirliliğinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir ?

22 / 61

22. Aşağıda verilen hava kirliliği ile ilgili ifadelerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

23 / 61

23. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi su kirliliğinin nedenlerinden biridir?

24 / 61

24.

Hangisi toprak kirliliğini önlemek için
yapılması gereken davranışlardan değildir?

25 / 61

25. Toprak kirliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

26 / 61

26. Yer kabuğunda meydana gelen ani kırılmalar sonucunda oluşur.

27 / 61

27. Atık yağları lavaboya dökmeyen bir kişinin amacı ne olabilir?

28 / 61

28. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine karşı alınabilecek önlemlerdendir ?

29 / 61

29. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörlerden değildir ?

30 / 61

30. Çök, kapan ,tutun pozisyonu alınan doğal afet için hangi önlem yanlıştır?

31 / 61

31. Hangisi çevre kirliliğini önlemek için yapılması gerekenlerden biri olamaz?

32 / 61

32. Deprem, kasırga, hortum, heyelan, sel, volkanik patlama gibi doğal afetlerin ortak özelliği nedir?

33 / 61

33. Volkanik patlamalarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

34 / 61

34. Aşağıdakilerden hangisi doğanın dengesinin bozulmasına sebep olmaz ?

35 / 61

35. Aşağıda verilenlerden hangisi çevre kirliliğine karşı alınabilecek önlemlerden biri değildir ?

36 / 61

36. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine karşı alınacak önlemlerden değildir ?

37 / 61

37. Ülkemizde yaşamış ve nesli tükenmiş hayvan hangisidir?

38 / 61

38. Su ve su kirliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

39 / 61

39. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden birisi değildir ?

40 / 61

40. Doğada insan kontrolü dışında meydana gelen, can ve mal kaybına neden olan doğa olaylarına denir.

41 / 61

41. Deprem sırasında sınıfta bulunuyorsak aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

42 / 61

42. Aşağıdakilerden hangisi doğada kalıcı kirliliğe yol açmaz ?

43 / 61

43. Aşağıdakilerden hangisi insan etkisiyle meydana gelen çevre sorunlarına neden olur ?

44 / 61

44. Verilenlerden hangileri doğanın dengesinin bozulmasına sebep olur?

45 / 61

45. Fabrika borusundan çıkan duman ilk olarak aşağıda verilenlerden hangisini kirletir ?

46 / 61

46. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden birisi değildir ?

47 / 61

47. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörlerden değildir ?

48 / 61

48. Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılması gerekir?

49 / 61

49. Aşağıdakilerden hangisi deprem çantasında bulunmasına gerek yoktur?

50 / 61

50. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde çevrenin korunması için faaliyet gösteren kurumlardan değildir ?

51 / 61

51. Verilen bitkilerden hangisinin nesli tükenme tehlikesi altındadır?

52 / 61

52. Hangi hayvana günümüzde hala rastlayabiliriz ?

53 / 61

53. Aşağıdakilerden hangisi yıkıcı doğa olayı sayılmaz?

54 / 61

54. Aşağıdakilerden hangisi heyelanı artıran faktörlerden biri değildir?

55 / 61

55. Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir?

56 / 61

56. Ülkemizde nesli tükenme tehlikesi altında olan bitki değildir?

57 / 61

57. Heyelandan korunmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

58 / 61

58. Karga, alageyik, çizgili sırtlan canlılarından hangileri ülkemizde nesli tükenme teh. altındadır ?

59 / 61

59. Toprağın üzerini kaplayan ani, düzensiz, büyük su taşkınlarına denir.

60 / 61

60. Ormanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir ?

61 / 61

61. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden birisi değildir ?

Skorunuz

Testi değerlendirmek için lütfen yıldızları kontrol edin

Henüz hiç sonuç yok.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu